Vyhledávání zájezdu
Velký okruh Rumunskem - Rumunsko

Velký okruh Rumunskem

Rumunsko

, ProgramVelký okruh Rumunskem

Počet termínů:

0 termínů / 0 Last minute / 0 First minute

Strava:

-

Doprava:

- -

Počasí:Destinace
Rumunsko
Hotel
Velký okruh Rumunskem
1. den:
dle letového řádu odlet z Prahy. Po příletu na letiště v Bukurešti a uvítání povede vaše cesta do Karpat – Transylvánie. Příjezd do významného lyžařského střediska Rumunska – Predealu (1040 m n. m.) a ubytování v hotelu. Individuální volno na odpočinek. Ve večerních hodinách pro vás bude uchystána slavnostní večeře na uvítanou s degustací vína v restauraci „Cabana Trei Brazi“. Ubytování a nocleh.
2. den:
po snídani odjezd na celodenní prohlídku města Brašova a slavného Drákulova hradu Bran. Gotický hrad Bran pochází ze 14. století, které darovalo město Brašov oblíbené rumunské královně Marii (vnučka anglické královny Viktorie a ruského cara Alexandra II.), která ho nechala zrekonstruovat (za pomoci architekta českého původu Karla Limana). V současné době probíhají jednání mezi Rumunskem a dědici Branu o tom, zda hrad zůstane v budoucnosti přístupný veřejnosti. Návštěva muzejní sbírky hradu. Dále budete pokračovat do Brašova. Prohlídka centra města, kde navštívíte nejvýznamnější památky: středověké městské hradby historického středu města, středověké stylové domy. Po dokončení prohlídky návrat do hotelu, večeře a nocleh.
3. den:
snídaně v hotelu a odjezd na západ. Navštívíte pevnost Fagarasi, kterou dobyl hrabě Drákula v 15. století. Návštěva městečka Segešvár, dále pojedete do města Agnita, o kterém se dokumenty zmiňují již v roce 1280 a kde se nachází cenné historické stavby. Navštívíte ty nejznámější – opevněný kostel a nejpůsobivější dominantu města, věž Trubku. Zde byl rumunský princ Vlad Tepeš uvězněn poté, co byl chycen uherským králem. Přejezd do města Brazna na ubytování, večeři a nocleh.
4. den:
po snídani se vydáte k Biertanu. Původně malá vesnička získala obrovský věhlas díky nejvýznamnějším opevněným kostelům celé Transylvánie. V roce 1993 bylo pak místo zapsáno do prestižního seznamu UNESCO. Poté navštívíte slavné město Segešvár. Láká své návštěvníky díky nejkrásnějším a nejzachovalejším středověkým stavbám z doby renesančně-gotické a barokní. Zde můžete navštívit kostel na kopci, dům, kde se narodil hrabě Drákula, a také Kostel Marie. Návrat do Brazny. V odpoledních hodinách vás čeká jízda v kočáře (nebo vozem) k opevněnému kostelu Boian, majetku ve vlastnictví moldavského prince Stephena Velikého. Večeře a nocleh.
5. den:
snídaně. V dopoledních hodinách si prohlédnete Sibiu (Sibiň) – krásné město s bohatou historickou základnou a řadou zajímavých architektonických památek. Založeno bylo již v roce 1190. Při prohlídce města spatříte budovy Velkého a Malého náměstí, palác Bruckenthal nebo např. tzv. Most lhářů. Uvidíte nejvýznamnější památky města. V evangelickém kostele můžete vidět náhrobek syna Drákuly Mihnea (zvaného Špatný neboli Zlý). Ve večerních hodinách návštěva muzea skleněných ikon v Sibiel. Poté vás čeká slavnostní večeře u zemědělců v Sibiel. Návrat do hotelu na nocleh.
6. den:
snídaně a odjezd z hotelu směrem k Bukurešti. Čeká vás výlet po Starém údolí Valašska a dále krátká zastávka v klášteře Cozia ze 14. století. Pak se vydáte na zříceninu hradu Poienari, kde kníže Drákula vládl. V odpoledních hodinách příjezd do Bukurešti, ubytování v hotelu. Dále už vás bude čekat zajímavá a slavnostní večeře s folklórním programem v restauraci Pescarus. Nocleh.
7. den:
snídaně v hotelu. V dopoledních hodinách se vydáte na poslední část vaší cesty – do Snagova (cca 40 km od Bukurešti). Dnes je Snagov velmi populárním prázdninovým resortem, u břehů místního jezera bylo vybudováno množství vil. Navštívíte známý klášter, kde uvidíte mimo jiné také hrob slavného Drákuly a současně trosky a pozůstatky věznice. Podle legendy byl právě u Snagova hrabě Drákula zabit v bitvě mezi Valachy a otomanskými Turky. Ve večerních hodinách návrat do hotelu na večeři a nocleh.
8. den:
dle letového řádu transfer na letiště a návrat zpět do Prahy.
Země
Rumunsko
Trasa zájezdu
Bukurešť • Predeal • Bran • Brašov • Agnita • Bazna • Segešvár • Sibiu • Poienari • Bukurešť
Změna vyhrazena
Změna programu vyhrazena.
Cena zahrnuje
leteckou dopravu Praha–Bukurešť–Praha • dopravu dle programu (autokarem či minibusem – dle obsazenosti zájezdu) • 1× jízdu vozem či kočárem ke kostelu Boian • 7 nocí v 2lůžkových pokojích v 3* hotelech během okruhu • 7× polopenzi vč. 4 slavnostních večeří • služby průvodce FIRO–tour • zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Minimální počet účastníků
20.
Fakultativní příplatky
1lůžkový pokoj (4 490 Kč) • pojištění léčebných výloh • komplexní pojištění

GPS souřadnice nejsou dostupné.

Žádné recenze pro tento hotel.