Vyhledávání zájezdu
Velký okruh Namibií - Namibie

Velký okruh Namibií

Namibie

, ProgramVelký okruh Namibií

Počet termínů:

0 termínů / 0 Last minute / 0 First minute

Strava:

-

Doprava:

- -

Počasí:Destinace
Namibie
Hotel
Velký okruh Namibií
1. den:
odlet z Prahy do Windhoeku s přestupy.
2. den:
přílet do Windhoeku, přivítání s průvodcem, transfer do hotelu, nocleh.
3. den:
po snídani přejezd do pouště Kalahari, jež zabírá velkou část východní Namibie. Ve skutečnosti je Kalahari živá divočina a na spoře zatravněných pláních můžete pozorovat obrovská stáda antilop a dalších pasoucích se zvířat. Přejezd od červených dun Kalahari, přes město Mariental, zvané také „Brána jihu“ a důležité zemědělské centrum (chov karakulských ovcí a pštrosí farmy), a Keetmashoop, hlavní město celé jižní oblasti. Město je pojmenované po německém průmyslníkovi Johanu Keetmanovi, který zde v roce 1860 založil křesťanskou misii. Město stále uchovává pozůstatky starých německých budov. Pokračování k Fish River Canyon, druhému největšímu kaňonu na světě. 161 km dlouhá oblast, s tvrdými, kamenitými a odolnými sukulenty porostlými pláněmi, je velkolepým dílem přírody. Trvalo stovky milionů let, než se kaňon vyvinul do současné podoby. Ubytování, večeře a nocleh nedaleko kaňonu.
4. den:
po snídani pokračování výpravy do Aus a Luderitz, kde se cesta bude dotýkat území, které je domovem známých namibijských divokých koní, o jejichž původu existuje řada teorií. Jednou z nich je ta, že jsou potomky koní, které zde zanechaly německé jednotky „Schutztruppe“ v r. 1915. Ubytování a nocleh v přístavním městě Luderitz plném historických budov v německém stylu ze začátku 20. stol.
5. den:
po snídani přejezd z Aus přes Helmenringhausen směrem k Namibské poušti. Navštívíte město duchů – nyní opuštěné město Kolmanskop, jež je strašidelným svědkem diamantové horečky. K večerním hodinám příjezd na ubytování, večeři a nocleh v Hemmersteinu.
6. den:
brzy ráno po snídani odjezd na území mezi horami Nubib a Tsaris v Namibské poušti, jedné z nejstarších na světě a možná poušti i úplně nejstarší. Příjezd do oblasti Sossusvlei, k jedněm z nejvyšších a nejkrásnějších dun na světě. Sossusvlei je duna divů, tyčící se až 300 m nad ostatními dunami. Duny zde sahají tak daleko, kam jen vaše oko dohlédne, a jejich bohaté barevné odstíny se střídají od světle meruňkové k rudě červené či oranžové (výlet je v ceně). V období vydatných dešťů zásobuje řeka Tsauchab tuto pánevní oblast vodou a vytváří ráj pro vodní ptactvo. Poté následuje návštěva Sesriem, malebného kaňonu a hluboké rokle, vytvořené staletí trvající erozí, dlouhé přes 1 km a hluboké až 40 m. V pozdních odpoledních hodinách příjezd na ubytování, večeři a nocleh, stále ještě v poušti Namib.
7. den:
po snídani pokračování v cestě směrem k pobřeží a k chladnějšímu přímořskému podnebí. Trasa vede přes Walvis Bay, rychle se rozvíjející namibijské hlavní přístavní město a vyhledávaný letní dovolenkový resort. Krásné jsou laguny s obrovským množstvím brodivých ptáků, včetně plameňáků a bílých pelikánů, jejichž výskyt je velmi vzácný. Swakopmund je populárním místem díky svému starobylému šarmu a uvolněné atmosféře. Město bylo založeno v roce 1892 v době německé koloniální vlády. Výrazný německý koloniální charakter byl zachován a dodnes je mnoho starých budov účelně využíváno. Ubytování a nocleh ve městě.
8. den:
po snídani se vypravíte na asi 4 hodiny trvající plavbu do laguny zátoky Walvis Bay na pozorování pelikánů, plameňáků, delfínů a tuleňů (výlet je v ceně). Během plavby je podáváno občerstvení, ústřice a šampaňské. Odpoledne individuální program ve městě Swakopmund. Hotel se nachází v pěší vzdálenosti od pláže a centra města. Nocleh se snídaní ve městě Swakopmund.
9. den:
dlouhý úsek tohoto dne vede přes Hentiesbaai, Uis a Khorixas do oblasti Damaraland. V jižní části Damaralandu uvidíte např. Vingerklip, skalní div – balancující přírodní obelisk, dále v jižní části Twyfelfonteinu uvidíte Burnt mountain neboli Spálenou horu, panorama bezútěšnosti s barevnými skalami kontrastujícími s šedivo-černým okolím. Další geologickou zajímavostí jsou Organ Pipes – tzv. varhany, které představuje masa skalních bazaltových útvarů v hluboké strži vyhloubené řekou. Twyfelfontain – umělecká galerie pod širým nebem je obrovskou koncentrací skalních rytin umělců doby kamenné. Místo je považováno za vůbec největší sbírku skalních rytin v celé Africe. Tento, případně následující den, návštěva vesnice kmene Himbu (fakultativně). Večeře a nocleh v hotelu na trase.
10. den:
po snídani odjezd do NP Etosha. Národní park Etosha, skládající se z 22 270 km2 pouště, savan a lesů, je jedním z největších parků v Africe. Jeho dominantou je Etoshská pánev, obrovská, mělká propadlina o rozloze přibližně 5 000 km2. Po větší část roku pokrývá pánev bílé popraskané bláto, které vytváří třpytivý přelud po většinu dní. Jsou zde k vidění obrovská stáda zvěře s touto děsivou "velkou bílou masou suché vody" v pozadí, která dělá z Etoshy unikát. V parku se nachází celkem asi 114 druhů savců, včetně několika vzácných a ohrožených druhů zvířat, jako jsou černí nosorožci a antilopy s černými rohy. Projíždění parkem ve vašem zájezdovém vozidle. Ubytování, večeře a nocleh v hotelu (safari lodge) u vstupní brány do Etosha parku s názvem Anderson.
11. den:
celodenní putování po úchvatném Etosha parku. Pozdě odpoledne odjezd z parku branou Von Lindequist do vašeho dalšího nedalekého ubytování na večeři a nocleh.
12. den:
cestou zpět do hlavního města budete přejíždět přes městečko Tsumeb, úzce spojeného s důlním průmyslem, a se zajímavým muzeem s obsáhlou sbírkou vzácných minerálů, a přes město Okahandja, kde je možné navštívit slavný řezbářský trh. Město má velkou důležitost pro kmen Herero, bylo sídlem jejich hlavního náčelníka Samuela Maharero. Každý rok v srpnu se sem vydávají tisíce Hererů na pouť, aby nad hroby vzdali hold svým náčelníkům. Ubytování, večeře a nocleh nedaleko hlavního města.
13. den:
po snídani odjezd do hlavního a také nejlidnatějšího města Windhoek ležícího v nadmořské výšce 1 650 m. Prohlídka města – například historické sídlo vlády známé také jako Tintenpalast (Inkoustový palác), křesťanský kostel, bíle zděná Alte Feste, dřívější pevnost, nyní muzeum, předměstí Katutura, bulvár Nezávislosti, kde se staré koloniální domy mísí s moderní architekturou nezávislé Namibie. Nocleh ve Windhoeku.
14. den:
snídaně. Dle letového plánu transfer na letiště k odletu zpět do Evropy.
15. den:
přílet do Prahy.
Povinné příplatky
vízum do Namibie (2 400 Kč, vyřídí )
Cenanezahrnuje
spropitné, vstupy.
Země
Namibie
Trasa zájezdu
Windhoek • poušť Kalahari • Mariental • Fish River Canyon • Aus • poušť Namib •Sossusvlei • Walvis Bay • Damaraland • Twyfelfontein • NP Etosha • Tsumeb • Okahandja
Změna vyhrazena
Změna programu vyhrazena.
Poznámka
Možnosti prodloužení: Viktoriiny vodopády - Zimbabwe (JZV184K)
Návštěva autentické, nikoli turistické vesnice Himbu je zdarma a je sezónní záležitostí, Himbové se mohou přesunout na jiné místo.
Doporučené kapesné: 2 500 NAD
Doporučená částka na vstupy: 350 NAD
Cena zahrnuje
leteckou přepravu Praha – Namibie a zpět (s přestupy) vč. letištních a bezpečnostních poplatků a případného palivového příplatku • dopravu klimatizovaným autokarem • 12 nocí se snídaní v hotelech (typ pokoj či bungalov) 3* kategorie • 7x večeře • plavba lodí v zátoce Walvis Bay • jízda terénními vozy k písečným dunám v Sossusvlei • služby česky hovořícího průvodce • zákonné pojištění dle zákona č. 159/99 Sb.
Minimální počet účastníků
8.
Povinné příplatky
vízum do Namibie (2 400 Kč, vyřídí )
Fakultativní příplatky
pojištění léčebných výloh • komplexní pojištění - viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj (9 990 Kč)

GPS souřadnice nejsou dostupné.

Žádné recenze pro tento hotel.