Vyhledávání zájezdu
Velký okruh Etiopií - Etiopie

Velký okruh Etiopií

Etiopie

, ProgramVelký okruh Etiopií

Počet termínů:

1 termín / 0 Last minute / 0 First minute

Strava:

Snídaně

Doprava:

letecky Praha

Počasí:Popis zájezdu

Program zájezdu:

1. den ODLET Z PRAHY – ADDIS ABEBA
Odlet z Prahy do Addis Abeby. Po příletu transfer do hotelu 4*, nocleh se snídaní.

2. den ADDIS ABEBA
Po snídani prohlídka hlavního města Etiopie, Addis Ababy. Začnete výhledem z hory Entoto. Entoto bylo kdysi hlavním městem říše, ale dnes je pohltila Addis Ababa. Návštěva kostela Entoto Maryam a přilehlého muzea. Přesun do centra. Uvidíte tržiště Shiro Meda, největší trh s tradičními oděvy. Prohlídka etnologického muzea, sídlícího v budově paláce bývalého císaře Etiopie, Haile Selassieho. Návštěva Národního muzea, kde je uložen exponát fosílie hominida Lucy, nalezený v roce 1974. Zastávka v nedalekém chrámu Svaté Trojice, jednom z nejdůležitějších kostelů ve městě. Je znám také jako kostel Selassieho, protože je zároveň místem jeho posledního odpočinku. Den zakončíte návštěvou tržiště Merkato, považovaném za největší africké otevřené tržiště.

3. den ADDIS ABEBA – AXUM
Brzy ráno odlet do Axumu, Prohlídka města s obědem. Starobylé hlavní město Axum (UNESCO) leží poblíž eritrejské hranice v srdci bývalé Axumitské říše, která v oblasti dominovala hospodářsky i politicky po dobu celých 1000 let, do konce 7. století. Axum láká cestovatele slavnými obřími obelisky (náhrobky), které se nacházejí v severovýchodní části města. Celé město je fascinující směsí antických památek, krypt, ruin a paláců. Uvidíte obelisky, hrobky krále Kaleba a jeho syna Gebre Meskela, královský palác a další zajímavosti. Dále prohlídka Axumského kostela svaté Marie Sionské, pokládaného za místo úschovy posvátné Archy úmluvy, a který je již více jak 1600 let srdcem duchovní etiopské ortodoxní církve. Večeře a nocleh v Axumu.

4. den AXUM – LALIBELA
Snídaně, transfer na letiště. Okolo poledne let do Lalibely, světové rarity křesťanské architektury. Oběd v restauraci Ben Abeba s úžasným výhledem do okolní krajiny. Město proslavilo 11 monolitních skalních chrámů z 12. století (UNESCO). Pro svoji dechberoucí krásu se oprávněně zařadily mezi “osm divů” světa. Začnete severozápadní částí města prohlídkou kostela Medhane Alem, který je největší. Uvidíte kostel Maryam a kostel Golgotha, kde je pohřben sám král Lalibela. Jedná se o posvátné místo a vstup do tohoto kostela je umožněn pouze mužům. Den zakončíte návštěvou nejznámějšího lalibelského kostela, 17 m vysokým kostelem Giyorgis, postaveného na počest patrona Etiopie, Svatého Jiřího. Večeře a nocleh v hotelu v Lalibele.

5. den LALIBELA – GONDAR
Časná snídaně. Ráno prohlídka jihovýchodní části města, kde navštívíte kostely Gabriel & Rufael, Merkorios, Amanuel a Abba Libanos. Transfer na letiště, odlet do Gondaru. Prohlídka impozantního hradu ze 16. stol. a nádherně vyzdobeného kostela Debre Birhan Selassie. Návštěva královských zahrad a bazénu Fasilides, dodnes využívanému k tradičním oslavám “Timket”. Dále uvidítě palác Ras Gimb a místní muzeum. Nocleh v hotelu v Gondaru.

6. den GONDAR – BAHIR DAR - JEZERO TANA
Snídaně, odjezd do města Bahir Dar, ležícího na břehu jezera Tana, největší vodní plochy země a zároveň oficiálního pramene Modrého Nilu. Cestou pohledy na místní vesničky kmene Amhara. Po příjezdu do Bahir Dar oběd a výlet po jezeře, na jehož ostrovech jsou ukryté středověké kláštery. Návštěva poloostrova Zege a prohlídka klášterů Azuwa Maryam a Ura Kidane Mehret. Pokračování plavby k pramenům Modrého Nilu. Večeře a nocleh v hotelu v Bahir Dar.

7. den BAHIR DAR – ARBA MINCH
Snídaně, transfer na letiště a dopoledne odlet na jih do Arba Minch (s přestupem v Addis Ababě), které je ideálním výchozím bodem k poznávání tradičních kmenů žijících v údolí řeky Omo. Nocleh v hotelu v Arba Minch.

8. den ARBA MINCH – JEZERO CHAMO – TURMI
Po snídani plavba po jezeře Chamo, které je součástí NP Nechisar. Pozorování hrochů, krokodýlů a ptáků. Jezero je oblíbeným stanovištěm pro majestátní orly jasnohlasé. Po obědě odjezd do Turmi. Cesta vede venkovskou oblastí, přes domorodé vesničky Konso, Tsemaj a Benna. Večer příjezd do Turmi, domova kmene Hamer. Nocleh v hotelu v Turmi.

9. den TURMI – POZNÁVÁNÍ TRADIČNÍCH KMENŮ
Po snídani odjezd do Omorate (nutný pas, překročení keňské hranice bez nutnosti víza), kde na tradičních loďkách přeplavíte řeku Omo. Setkání s pasteveckým kmenem Dassenech. Poté návrat do Turmi, oběd. Odpoledne pěší cesta korytem vyschlé řeky (cca 2 km) do vesničky kmene Hamer, jejichž ženy si splétají vlasy do prstýnků za pomoci bláta. Budete–li mít štěstí a tradiční obřad bude na programu, můžete se účastnit tzv. „Skákání býků“. Nocleh v hotelu v Turmi.

10. den TURMI – JINKA
Po snídani odjezd do města Jinka. Zastávka na největším trhu v oblasti v Dimece. Oběd, odpoledne návštěva muzea, které mapuje život místních kmenů a jejich kultury. Procházka po okolí s návštěvou vesničky Ari, kde uvidíte tradiční kovářské práce a seznámíte se s výrobou místního ginu Asareki. Nocleh v hotelu 4* v Jince.

11. den JINKA – NP MAGO – KONSO
Po snídani odjezd přes NP Mago do vesnice kmene Mursi, známého díky ozdobám ve spodním rtu a ušních lalůčcích. Oběd, poté pokračování cesty do Konso, nocleh v hotelu 4*.

12. den KONSO – ARBA MINCH
Snídaně, návštěva kmene Konso. Tento kmen je známý stavěním tajuplných dřevěných totemů zvaných “Waka”, které stavějí nad hroby mrtvých hrdinů. Prohlídka místního muzea. Oběd. Zastávka u kamených útvarů, zvaných “Přírodní New York”. Další zastávka ve vesnici kmene Dorze, který žije v typických, až 12 m vysokých, bambusových domech, připomínajících včelí úly. Lidé Dorze prosluli též pěstováním té nejjemnější bavlny. Nocleh v hotelu 4* v Arba Minch.

13. den ARBA MINCH – ADDIS ABABA – ODLET DO PRAHY
ARBA MINCH – ADDIS ABABA – ODLET DO PRAHY Snídaně, poté odlet zpět do Addis Ababy. Po příletu večeře. Transfer na letiště, odbavení a odlet do Prahy.

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE

leteckou přepravu Praha – Addis Abeba – Praha místní přelety letištní taxy 2 x ubytování v hotelu 5* v Addis Ababě se snídaní 10 x ubytování v hotelech 4* – 5* s plnou penzí služby českého průvodce a místních průvodců všechny transfery klimatizovaným busem na severu a jeepy na jihu země výlety a vstupy, včetně lodních výletů

CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE

vstupní vízum $50 (na místě) cestovní pojištění poplatky za fotografování spropitné řidičům a místnímu průvodci

Poznámka: Jde o zájezd expedičního charakteru, v jehož průběhu může dojít ke změnám trasy, doby pobytu a kategorie ubytování.

GPS souřadnice nejsou dostupné.

Žádné recenze pro tento hotel.