Vyhledávání zájezdu
Velký okruh Etiopií - Etiopie

Velký okruh Etiopií

Etiopie

, ProgramVelký okruh Etiopií

Počet termínů:

1 termín / 0 Last minute / 0 First minute

Strava:

Snídaně

Doprava:

letecky Praha

Počasí:Popis zájezdu
Poznámka: Jde o zájezd expedičního charakteru, v jehož průběhu může dojít ke změnám trasy, doby pobytu a kategorie ubytování.

Program zájezdu:

1. den ODLET Z PRAHY – ADDIS ABEBA
Odlet z Prahy do Addis Abeby. Po příletu transfer do hotelu 5*, nocleh.

2. den ADDIS ABEBA
Po snídani prohlídka hlavního města Etiopie, Addis Ababy. Začnete výhledem z hory Entoto. Entoto bylo kdysi hlavním městem říše, ale dnes je pohltila Addis Ababa. Návštěva kostela Entoto Maryam a přilehlého muzea. Přesun do centra. Uvidíte tržiště Shiro Meda, největší trh s tradičními oděvy. Prohlídka etnologického muzea, sídlícího v budově paláce bývalého císaře Etiopie, Haile Sellassieho. Návštěva Národního muzea, kde je uložen exponát fosílie hominida Lucy, nalezený v roce 1974. Zastávka v nedalekém chrámu Svaté Trojice, jednom z nejdůležitějších kostelů ve městě. Je znám také jako kostel Selassieho, protože je posledním místem jeho odpočinku. Den zakončíte návštěvou největšího afrického otevřeného tržiště, Merkata.

3. den ADDIS ABEBA – AXUM
Brzy ráno odlet do města Axum (UNESCO). Prohlídka města s obědem v restauraci. Axum leží poblíž eritrejské hranice v srdci bývalé Axumitské říše, která této oblasti dominovala hospodářsky i politicky asi tisíc let, do cca roku 700. Je známý svými obřími obelisky (náhrobky), které se nacházejí v severovýchodní části města. Celé město se skládá z fascinující směsi antických památek, krypt, ruin a paláců. Kromě slavných obelisků uvidíte hrobku krále Kaleba, královský palác a další zajímavosti. Navštívíte také kostel svaté Marie Sionské, kde je uložena posvátná Archa úmluvy, a který je již více jak 1600 let srdcem duchovní etiopské ortodoxní církve. Nocleh v Axumu.

4. den AXUM – LALIBELA
Odlet do města Lalibela, světové rarity křesťanské architektury. Najdeme zde jedenáct monolitních skalních chrámů z 12. století. Návštěva největšího kostela Medhane Alem, dále kostel svaté Marie a kostel Golgotha, kde je pohřben sám král Lalibela (vsup umožněn pouze mužům). Den zakončíte prohlídkou symbolu Etiopie, kostela Svatéo Jiřího. Lalibelskké skalní kostely se staly oprávněně “osmým divem” světa a dnes patří do světového bohatství UNESCO. Nocleh v Lalibele.

5. den LALIBELA – GONDAR
Po snídani prohlídka jihovýchodní části města s návštěvou kostelů Rufael, Merkorios, Amanuel a Abba Libanos. Odlet do Gondaru. Prohlídka impozantního hradu ze 16. stol. a nádherně vyzdobeného kostela Debre Birhan Selassie. Návštěva královských zahrad a bazénu Fasilidas, dodnes využívanému k tradičním oslavám “Timket”. Dále uvidítě palác Ras Gimb a místní muzeum. Nocleh v Gondaru.

6. den GONDAR – BAHIR DAR - JEZERO TANA
Snídaně, odjezd do města Bahir Dar, které leží na břehu jezera Tana – největší vodní plochy země a oficiálního pramene Modrého Nilu. Cestou pohledy na místní vesničky kmene Amhara. Oběd. Odpoledne lodní výlet po jezeře Tana, na jehož ostrovech jsou skryté středověké kláštery. Návštěva poloostrova Zege a prohlídka klášterů Azuwa Maryam a Ura Kidane Mehret. Večeře a nocleh v Bahir Dar.

7. den BAHIR DAR – ARBA MINCH
Snídaně. Odlet na jih do Arba Minch (s přestupem), které je ideálním výchozím bodem k poznávání tradičních kmenů žijících v údolí řeky Omo (UNESCO). Nocleh v Arba Minch.

8. den ARBA MINCH – JEZERO CHAMO – TURMI
Po snídani plavba po jezeře Chamo s pozorováním hrochů a krokodýlů. Jezero je součástí NP Nechisar. Návštěva krokodýlího trhu. Oběd, poté odjezd do Turmi. Cesta vede venkovskou oblastí přes domorodé vesničky Konso, Tsemaj a Benna. Večer příjezd do Turmi, domova kmene Hamer. Nocleh v Turmi.

9. den TURMI – POZNÁVÁNÍ TRADIČNÍCH KMENŮ
Po snídani odjezd do Omorate (nutný pas), kde na tradičních loďkách přeplavíte řeku Omo. Setkání s pasteveckým kmenem Dassenech. Oběd. Odpoledne pěší cesta korytem vyschlé řeky (cca 2 kkm) do vesničky kmene Hamer, jejichž ženy si splétají vlasy do prstýnků za pomoci bláta. Budete–li mít štěstí a obřad se bude konat, zúčastníte se tzv. „Skákání býků“. Nocleh v hotelu v Turmi.

10. den TURMI – JINKA
Po snídani odjezd do města Jinka. Zastávka na největším trhu v oblasti v Dimece. Oběd, odpoledne návštěva muzea, které mapuje život místních kmenů a jejich kultury. Procházka po okolí s návštěvou vesničky Ari, kde uvidíte tradiční kovářské práce a seznámíte se s výrobou místního ginu Asareki. Nocleh v Jince.

11. den JINKA – NP MAGO – KONSO
Po snídani odjezd přes NP Mago do vesnice kmene Mursi, známého díky ozdobám ve spodním rtu a ušních lalůčcích. Oběd, poté pokračování cesty do Konso, nocleh v Konso.

12. den KONSO – ARBA MINCH
Snídaně, návštěva kmene Konso. Tento kmen je známý stavěním tajuplných dřevěných totemů zvaných “Waka”, které stavějí nad hroby mrtvých hrdinů. Prohlídka místního muzea. Oběd. Zastávka u kamených útvarů, zvaných “Přírodní New York”. Další zastávka ve vesnici kmene Dorze, který žije v typických, až 12 m vysokých, bambusových domech, připomínajících včelí úly. Lidé Dorze prosluli též pěstováním té nejjemnější bavlny. Nocleh v Arba Minch.

13. den ARBA MINCH – ADDIS ABABA – ODLET DO PRAHY
Snídaně, dopoledne volno. Po obědě odlet zpět do Addis Ababy. Večeře v restauraci ve městě. Transfer na letiště, odbavení a odlet do Prahy.

14. den PŘÍLET DO PRAHY

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE

leteckou přepravu Praha – Addis Abeba – Praha místní přelety letištní taxy 2 x ubytování v hotelu 5* v Addis Ababě se snídaní 10 x ubytování v hotelech 3* – 5* s plnou penzí služby českého průvodce a místních průvodců všechny transfery klimatizovaným busem a jeepy výlety a vstupy, včetně lodních výletů

CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE

vstupní vízum 50,– USD (na místě) cestovní pojištění poplatky za fotografování spropitné řidičům a místnímu průvodci

GPS souřadnice nejsou dostupné.

Žádné recenze pro tento hotel.