Vyhledávání zájezdu
Uzbekistán a Turkmenistán - Uzbekistán

Uzbekistán a Turkmenistán

Uzbekistán

, ProgramUzbekistán a Turkmenistán

Počet termínů:

4 termíny / 0 Last minute / 0 First minute

Strava:

Polopenze

Doprava:

letecky -

Počasí:Popis zájezdu

Po mnohá staletí byli lidé Východu a Západu propojeni obchodní cestou vedoucí z Číny do Středomoří. Díky své poloze se Střední Asie, a zejména Uzbekistán, stala klíčovým dopravním uzlem na této tzv. Hedvábné stezce, která se odtud větvila do několika směrů, do dalších zemí. I když jsou dny Hedvábné stezky již ty tam, můžeme si ještě dnes její slávu připomenout nádhernými památkami Samarkandu, Buchary, Šachrizábzu či Chivy. Atmosféru zaniklých časů karavan nám navodí návštěva pouštních oáz nebo nezapomenutelný nocleh v jurtě s večeří u ohně. Na rušných orientálních tržištích budeme moci při nákupu tradičních textilií a keramiky obdivovat po předcích zděděné umění místních usměvavých obyvatel. Protipól k nespočetným historickým památkám obou zemí nám poskytne návštěva moderního hlavního města Turkmenistánu – Ašchabádu, jež dává okázale najevo své bohatství plynoucí z bohatých zásob nerostných surovin. Solidní zázemí vám během cesty zajistí hotely*** s polopenzí.


Poznámka:

Z důvodu delšího vyřizování turkmenského víza je potřeba se přihlásit na zájezd minimálně dva měsíce před odletem, jinak bude možnost využít pouze zkrácené varianty zájezdu.

Na zkrácenou variantu zájezdu je potřeba se přihlásit minimálně jeden měsíc předem z důvodu vyřizování uzbeckého víza.

Program

1. - 2. den:

Letecky Praha - Taškent: brzy ráno přílet do „kamenného města“ Taškentu, hlavního města Uzbekistánu - islámské školy Kukeldaš a Barak Chan ze 16. stol., mauzoleum islámského učence a básníka 10. století Abu Bakr Kafal Al Šoši, Páteční mešita, náměstí Nezávislosti.3. den:

Taškent - Samarkand: ranní přejezd rychlovlakem do Samarkandu (jednoho z nejvýznamnějších center na Hedvábné stezce) - Registán neboli Písečné náměstí lemované ze tří stran medresami (symbol města a celé země), Gúr-e-Emír (hrobka vládce Timura Lenka).4. den:

Samarkand : pozůstatky Ulugbekovy observatoře z 15. stol., Šah-i-Zinda neboli Hrobky živoucích králů ze 14. a 15. stol., skvost islámské architektury mešita Bibi Chanum z 15. stol.; procházka starým městem a tržiště Sijob.5. den:

Šachrizábz: výlet do rodiště Timura neboli Tamerlána - pozůstatky paláce Ak-Saraj, Timurova letního sídla, Páteční mešita Kok-Gumbaz neboli Modrý dóm.6. den:

Samarkand - Jangikazgan: přejezd do městečka Nurata s posvátným pramenem a lázněmi s léčivou vodou, pozůstatky pevnosti Alexandra Velikého ze 4. století př.Kr.; zastávka u jezera Ajdarkul; nocleh v komfortních jurtách s večeří a posezením okolo ohně.7. den:

Jangikazgan - Buchara: dopoledne přejezd do Buchary - centra středověké islámské vzdělanosti; jedna z nejstarších památek Střední Asie - Sámánovské mauzoleum z 10. stol.; „mauzoleum“ Čašma Ajub (Jobova posvátného pramene).8. den:

Buchara : pevnost Ark - bývalé sídlo bucharských emírů, náměstí Kalján se 47 m vysokým minaretem a stejnojmennou mešitou, nejstarší středoasijská dochovaná mešita Magoki Ataru (původně z 9. stol.), dvě naproti sobě stojící nádherné medresy Ulugbega a Abdul Aziz Chana, náměstí Ljabi Hauz - centrum starého města a místo setkávání a odpočinku; večeře s tradičním folklorním vystoupením.9. den:

Buchara - Chiva: prohlídka okolí města - rozsáhlé sídlo posledního bucharského emíra Sitoraj Mochi Chosa z 19. stol., komplex s hrobkou sufijského mistra a učitele Timura - šejka Bachadina Nakšabandiho ze 14. stol.; přejezd do Chivy - muzea pod širým nebem a nejzachovalejšího středověkého města Střední Asie.10. den:

Chiva : mauzoleum chivského hrdiny ze 16. stol. Pahlavana Mahmuda, Páteční mešita s 218 sloupy (6 z nich pochází z 10. století); volno na toulky starým městem.11. - 12. den:

Chiva - Taškent: ranní přelet do Taškentu - taškentské metro; poslední nákupy na Čorsu bazaru - srdce starého města a království koření, sladkostí a ovoce; brzy ráno odlet do Prahy.11.-16. den:

PRODLOUŽENÍ DO TURKMENISTÁNU:11. den:

Překročení hranice do Turkmenistánu, přejezd do městečka Kuňja Urgenč (ve 12. století hlavní město říše chórezmských šáhů) - 62 m vysoký minaret Tutluka Timura, mauzoleum sultána Takeše; přesun do města Dasoguz.12. den:

Vnitrostátní přelet do hlavního města Turkmenistánu Ašchabádu: prohlídka města - park Nezávislosti s palácem Turkmenbašiho, Národní muzeum Turkmenistánu; návštěva Nisy - vykopávek hlavního města parthské říše ze 3. stol. př.Kr.13. den:

Ašchabád - Mary: vnitrostátní přelet do města Mary, prohlídka oázy Merv (jedna z nejvýznamnějších křižovatek na Hedvábné stezce) - pět různých historických měst, odkud se rozjížděli obchodníci na všechny čtyři světové strany, pozůstatky karavanserají a pevností, 38 m vysoké mauzoleum sultána Sandžara.14. den:

Merv - Buchara: přejezd do města Turkmenabat, překročení hranice zpět do Uzbekistánu; večer individuální volno v Buchaře.15. den:

Buchara - Taškent: ranní přelet do Taškentu - poslední nákupy, večerní procházka městem.16. den:

Letecky zpět do Prahy.

GPS souřadnice nejsou dostupné.

Žádné recenze pro tento hotel.