Vyhledávání zájezdu
Treking v Simien Mountains a sever Etiopie - Etiopie

Treking v Simien Mountains a sever Etiopie

Etiopie

,Treking v Simien Mountains a sever Etiopie

Počet termínů:

0 termínů / 0 Last minute / 0 First minute

Strava:

-

Doprava:

- -

Počasí:Popis zájezdu

Etiopie je země dosud neobjevená turisty a nejvyšší etiopské pohoří Simien není výjimkou. Centrální část pohoří Simien je národním parkem, což zdaleka neznamená, že jsou hory liduprázdné. Naopak. Trek je ideální možností seznámit se s každodenním životem pastevců a zemědělců kmene Amhari, jejichž vesnicemi budeme procházet a občas zde i nocovat. Okraj hor spojuje s civilizací horská silnice, ale většina vesnic je propojena sítí krkolomných horských stezek, po kterých se pohybují místní dopravní prostředky – nákladní muly se svými pohaněči. Této místní "dopravní infrastruktury“ využijeme i my. V doprovodu rangera (strážce parku), místního průvodce, kuchaře a za podpory mul si užijeme treku bez starostí a nalehko. O to více se budeme kochat monumentálními výhledy z kolmých až převislých skalních útesů, padajících téměř kilometrovými stěnami do nížiny pod námi. Chůze mezi porosty lobelií nám evokuje cestu do pravěku, při troše štěstí uvidíme i endemické druhy zvířat – opice, antilopy a ptáky. Součástí treku je i výstup na nejvyšší horu Etiopie – Ras Deshen, dominantu pátého nejvyššího pohoří Afriky. Kromě panoramatických výhledů budeme obdivovat i bosé pasáčky, kteří v suťoviscích těsně pod vrcholem hlídají stáda ovcí. Na přístupové cestě do hor leží historické královské město Gondar, které nás ohromí palácovým komplexem a unikátním klášterem. Náladu každého Čecha zvednou produkty místního pivovaru a večerní bohatý společenský život!

Zlatým hřebem poznávacího prodloužení budou monumentální stély v Aksúmu a kostelní komplexy v Lalibele, vytesané ve skalách. Treking v Simien je možné navíc prodloužit nejen o SEVERNÍ OKRUH, ale po dohodě i o JIŽNÍ OKRUH poznávacího zájezdu Etiopie – velká poznávací cesta.


Poznámka:

Jedná se o zájezd cestovatelského charakteru, v jehož průběhu může dojít ke změnám programu a jeho posloupnosti či na pár dnů ke změně standardu ubytování.

Program

1. – 2. den:

Letecky Praha – Addis Abeba, Addis Abeba – Gondar.3. den:

NP Simien - transfer autem do parku; krátký aklimatizační okruh kolem kempu Sankaber.4. – 5. den:

Pokračování do Geech a dále do Chenek kempu; další den výlet po okolí, vyhlídková stezka po hraně kolmých útesů, vysokých mnoho set metrů, monumentální pohledy; porosty lobelií, pozorování místních endemických paviánů babuin, vzácných antilop skálolezů, orlů jasnohlasých, endemických kozorožců a vlčků etiopských, případně dalších zvířat.6. – 7. den:

Sestup ze Sona kempu do údolí; koupání v řece Ansiya-wens; večer a noc ve vesnici Makareyba.8. – 9. den:

Výstup podél řeky až na planinu Hawaza, noc Mulit kemp; sestup do Adi Arkay; vyhlídka královny Alžběty; dojez do Gondaru; fakultaivně gondarský pivovar.10. den:

Gondar Fasil Ghebbi prohlídka opevněného palácového komplexu, jednoho z divů světa, v 17. století sídlo krále Fasilidaese a jeho následníků; lázně císaře Fasilidese, kde se každoročně slaví svátek Timkat; Debre Berham Selassie, jeden z mála zcela zachovalých kostelů s původními freskami; večerní návštěva lokálního baru s poslechem tradiční etiopské hudby, ukázkou „shoulder's“ tance a s ochutnávkou místního piva.

Odlet přes Addis Abebu do Prahy nebo pokračování sevením poznávacím okruhem.11. – 12. den:

Lalibela–přelet do Lalibely, jedenáct monolitických skalních chrámů částečně propojených tunely s labyrinty chodeb vytesaných na přelomu 12. až 13. století, s dochovanou původní výzdobou a z části i inventářem; večer ochutnávka tradičního medového vína.13. den:

Aksum – přelet do Aksumu, města a obchodního centra stejnojmenného království, místo korunovace králů a jejich sídlo; park starověkých obřích obelisků / stél starých až 3000 let; lokalita Gobedra slavný vytesaný reliéf „lva z Gobedry“ a jedinečný lom syenitu; pozůstatky paláce královny se Sáby; tzv. Ezanův kámen s vytesaným nápisem svědčícím o přijetí křesťanství králem Ezanou; ruiny tří královských paláců z 1. století; kostel svaté Marie Sionské, v jehož kapli je snad uschována Archa úmluvy.14. den:

Odjezd na východ, cestou svatyně Yeha – nejstarší dochovaná stavba v Etiopii ze 7 století př. Kristem; klášter Debre Damo ze 6. století, stojící vysoko na ploché skále obklopené patnáctimetrovými kolmými útesy (výstup po laně, přístupný jen mužům); kávový obřad.15. – 16. den:

Tigraj – čarovná krajina stolových hor, vyhaslých sopek a skalních věží; výstup k některým z mnoha desítek fascinujících jeskynních kostelů; přelet z Mekele do Addis Abeby.17. – 18. den:

Addis Abeba – národní muzeum včetně antropologické expozice „Lucy“; etnologické muzeum na vrchu Entoto, místa prvního paláce císaře Menelika II., zakladatele města; tržiště „Merkato“, největší otevřená tržnice Afriky; katedrála sv. Jiří, kde byl korunován Haile Selassie. Ukončení severního poznávacího okruhu, noční odlet, letecky zpět do Prahy 18. den programu; zájemci o prodloužení pokračují dále na jih (JIŽNÍ OKRUH).

GPS souřadnice nejsou dostupné.

Žádné recenze pro tento hotel.