Vyhledávání zájezdu
Tajuplná Persie - Írán

Tajuplná Persie

Írán

Poznávací zájezdy,Tajuplná Persie

Počet termínů:

0 termínů / 0 Last minute / 0 First minute

Strava:

-

Doprava:

- -

Počasí:Destinace
Írán
Hotel
Tajuplná Persie
1. den:
odlet z Prahy do Teheránu (s přestupem).
2. den:
přílet do Teheránu, po vyřízení vstupních formalit odjezd do Hamadánu. Ubytování a dle časových možností krátký odpočinek. Odpoledne prohlídka města, při které uvidíte skalní nápisy Gádžnamé, mauzoleum Avíceny, hrobky Ester a Murdochaje, památník Baby Tahera. Večeře a nocleh.
3. den:
snídaně. Přejezd kolem hlavního náboženského centra Qom až do Kášánu, kde si prohlédnete archeologickou lokalitu Tapeh Sialk s jedním z nejstarších chrámů mezopotámského typu zikkurat, historickým domem rodiny Borodžerdí a mešity Agha Bozorg. V podvečer příjezd do Isfahánu, večeře a nocleh.
4. den:
snídaně. Celodenní prohlídka pohádkového města Isfahán (UNESCO), historické náměstí Nakš-e Džahán ("půl světa"), palác Ali Kapu, mešity Imáma a šejcha Lotfolláha, historické mosty přes řeku Zajandé - most Khaju a Si-o-seh pol se 33 oblouky. Večeře a nocleh.
5. den:
snídaně. Odjezd do Jazdu, cestou zastávka u karavanseraje v Naínu. Prohlídka pouštního města Jazd, kde navštívíte zoroastriánské Věže ticha (místo, kde byli pohřbíváni příslušníci staroperského zoroastriánského náboženství), chrám Ataškadeh, kde plane věčný oheň a kde jsou malby proroka Zarathuštry. Navštívíte komplex Bagh-e Doulat Abad a Páteční mešitu. Večeře a nocleh.
6. den:
snídaně. Odjezd do Kermánu. Při návštěvě města uvidíte komplex Ganž-Alí-Chán s bazarem, hamámem a karavanserají. Individuální volno na bazaru a také můžete navštívit krásnou čajovnu. Večeře a nocleh.
7. den:
snídaně. Dnešní den navštívíte hliněné pohádkové město Bám, kde se v minulosti stýkaly různé kultury. Rayen – návštěva pevnosti, cestou zpět zastávka u svatyně Nematolláha Valího v Mahánu, která má nejhezčí minarety v celém Iránu. Návrat na hotel, večeře a nocleh.
8. den:
snídaně. Cesta do Šírázu zajímavou horskou scenérií s obědem v místní restauraci. V Sarvestánu si prohlédnete palác, který sloužil jako královská obora, a projedete kolem slaného jezera Maharlo. Večeře a nocleh.
9. den:
po snídani výlet do Persepole (rozsáhlý archeologický areál je na seznamu UNESCO). Persepolis založil Dáreios Veliký v r. 522 před n. l. a jedná se o velký komplex staroperských památek. Nákš-e-Rostám s hrobkami perských králů achajmenovské dynastie a reliéfy z doby sásánovské dynastie. Pasargad s hrobkou Kýra Velikého a zbytky paláců a pevností. Návrat na hotel, večeře a nocleh.
10. den:
snídaně. Prohlídka Šírázu, města opěvovaného perskými básníky. Návštěva hrobky oblíbeného perského básníka Haféze, zahrady Eram (UNESCO) a citadely Kharima Khana. Navštívíte bazar a se Šírázem se rozloučíte u Koránové brány. Transfer na letiště a přelet do Teheránu. Cestou krátká zastávka u impozantní věže Svobody Azadi. Večeře a nocleh v Teheránu.
11. den:
snídaně. Dnes si prohlédnete hlavní město Teherán s návštěvou nejvýznamnějších památek a muzeí např. historické Národní muzeum se sbírkou archeologických pokladů, městské opevnění a palác Golestán. V případě hezkého počasí výjezd na vyhlídku nad Teheránem, která bude jistě pěkným rozloučením s městem i celým Íránem. Na úplný závěr si vychutnáte folklórní večer s večeří. Po večeři transfer na letiště k vyřízení předodletových formalit.
12. den:
velmi časně ráno odlet do Prahy (s přestupem).
Povinné příplatky
íránské vízum (1 900 Kč) administrativně zajišťuje CK s tím, že na íránskou ambasádu musí klienti osobně.
Země
Írán
Trasa zájezdu
Teherán • Hamadán • Qom • Kášán • Isfahán • Naín • Jazd • Kermán • Bám • Mahán • Sarvestán • Persepolis • Pasargad • Šíráz • Teherán
Změna vyhrazena
Změna programu vyhrazena.
Poznámka
k získání víza do Íránu je nutné mít cestovní pas s biometrickými údaji. V cestovním pase nesmí být otisk razítka z izraelských hraničních přechodů. Ženy musí během zájezdu nosit šátek a nepřiléhavý oděv.
Cena zahrnuje
leteckou dopravu Praha–Teherán–Praha (s přestupem) • dopravu klimatizovaným autokarem • přelet ze Šírázu do Teheránu • 9 nocí ve 2lůžkovém pokoji v 3*/4* hotelech • 9x polopenze včetně 1 folklórního večeru s večeří • služby průvodce • služby místního průvodce • zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Minimální počet účastníků
15.
Povinné příplatky
íránské vízum (1 900 Kč) administrativně zajišťuje CK s tím, že na íránskou ambasádu musí klienti osobně.
Fakultativní příplatky
pojištění léčebných výloh • komplexní pojištění - viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj (6 990 Kč) • vstupy • spropitné cca 70 EUR.

GPS souřadnice nejsou dostupné.

Žádné recenze pro tento hotel.