Vyhledávání zájezdu
Romantické zámky Dánska a Německa, hanzovní města Baltického moře, ostrov Rujána - Dánsko

Romantické zámky Dánska a Německa, hanzovní města Baltického moře, ostrov Rujána

Dánsko

, HotelRomantické zámky Dánska a Německa, hanzovní města Baltického moře, ostrov Rujána

Počet termínů:

0 termínů / 0 Last minute / 0 First minute

Strava:

-

Doprava:

- -

Počasí:

Dnes Počasí v Copenhagen - transparent 20°C


Označení ubytovací kapacity dle pořadatele: Dánsko, Německo - Romantické zámky Dánska a Německa, hanzovní města Baltického moře, ostrov Rujána
Popis
Poznejte s námi ostrovní království Dánsko, které vyniká rozmanitým pobřežím i pestrostí měst. V Dánsku můžete obdivovat fantastické zámky, které vypovídají o bohaté historii této země. Poznáme též hlavní město Dánska Kodaň, město s krásnými královskými paláci, živými pěšími zónami a malebným přístavem Nyhavn. Tento zájezd je navíc obohacen o turisticky velmi zajímavá místa severního Německa.
Ubytování
4x ubytování (2lůžkové pokoje s příslušenstvím).
Strava
4x snídaně.
Zájezd zahrnuje
doprava klimatizovaným autobusem, trajekt, 4x ubytování (2lůžkové pokoje s příslušenstvím), 4x snídaně, vedoucí zájezdu
Zájezd nezahrnuje
vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje", 1lůžkový pokoj 2 400 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničích včetně storna zájezdu 245 Kč
Program
Den 1
odjezd z ČR ve večerních hodinách.
Den 2
brzo ráno příjezd na ostrov RUJÁNA, nejkrásnější a nejrozmanitější ostrov Německa. Křídové útesy, písečné pláže, kopcovité vnitrozemí. Severní mys Arkona, návštěva NP JASMUND - lehká pěší turistika, křídové útesy Königstuhl, Stubbenkammer - 117 m, překrásné vyhlídky. Prohlídka historického centra jednoho z nejpozoruhodnějších hanzovních měst, města Stralsund. Ve městě se dochovalo přes 800 starých architektonicky zajímavých budov, cihlová gotická radnice, štítové domy, kostel Panny Marie aj. Zastávka ve významném městě Rostock. Promenáda s domy ze 17. století, kostel Panny Marie se zajímavým orlojem, radnice s barokním průčelím.
Den 3
dopoledne prohlídka města GÜSTROW se zámkem, v jehož architektuře se snoubí německé, italské i nizozemské prvky. SCHWERIN - město s malebnou polohou mezi jezery, pohádkovým ostrovním zámkem a jedinečně zachovalým historickým jádrem, jehož starobylé budovy přečkaly 2. svět. válku bez újmy. Podvečerní LÜBECK (UNESCO) - ve středověku nejvýznamnější město na Baltu. Po 2. svět. válce bylo pěkně obnoveno. Upoutá zde velké množství cihlových staveb (průčelí domů, radnice, brány, kostely aj.), přitahující obdivovatele tzv. cihlové gotiky.
Den 4
přejezd do Dánska. EGESKOV SLOT - jeden z nejpůvabnějších zámků v Dánsku a zároveň jeden z nejkrásnějších vodních zámků v Evropě. Dojezd do Kodaně.
Den 5
FREDERIKSBORG SLOT - velkolepý královský zámek s nádhernými exteriéry, interiéry i zahradami - Rytířský sál s vyřezávaným dřevěným stropem, Audienční síň, zámecká kaple. KRONBORG SLOT (UNESCO) - Hamletův "hrad Elsinor" - Velký sál, Králova komnata, kobky se sochou vikingského náčelníka Holgera Dánského, jenž podle legendy procitne v době ohrožení země. Městečko HELSINGOR ležící na březích průlivu, který propojuje Severní moře s Baltským - klidná promenáda Biergegade, hlavní náměstí.
Den 6
ROSKILDE - první hlavní město Dánska s významnou katedrálou, která pro svůj historický význam byla zařazena na seznam UNESCO. KODAŇ - devítihodinová prohlídka nejzelenější světové metropole protnuté četnými vodními kanály. Procházka kolem velkolepé radnice a tří paláců - Christianborgu, Amalienborgu a Rosenborg Slotu. Možnost prohlídky korunovačních klenotů a okružní plavby městem s výhledem na Malou mořskou vílu. Večer odjezd do Čech.
Den 7
příjezd do ČR v dopoledních hodinách.

GPS souřadnice nejsou dostupné.

Žádné recenze pro tento hotel.