Vyhledávání zájezdu
Přes Jónské moře k perlám Balkánu s návštěvou u žáků Cyrila a Metoděje - Makedonie

Přes Jónské moře k perlám Balkánu s návštěvou u žáků Cyrila a Metoděje

Makedonie

, Hotel starstarstarPřes Jónské moře k perlám Balkánu s návštěvou u žáků Cyrila a Metoděje

Počet termínů:

3 termíny / 0 Last minute / 0 First minute

Strava:

Polopenze

Doprava:

kombinovaná -

Počasí:Popis
KORFU • ACHILLION • EGNATIA • DODÓNA (UNESCO) • IOANNINA • KOZANI • OHRIDSKÉ JEZERO (UNESCO) • SV. NAUM • OHRID (UNESCO) • SKOPJE • BĚLEHRAD
Příplatky
jednolůžkový pokoj (os/pobyt) - 2990,- Kč | pojištění léčebných výloh a storna (os/pobyt) - 490,- Kč
SLEVY ZA VČASNÝ NÁKUP
Všem klientům, kteří si do 28. 2. 2018 koupí zájezd, bude poskytnuta sleva ve výši:


8% do 31. 12. 2017

6% do 31. 01. 2018

4% do 28. 02. 2018


Tyto slevy jsou počítány vždy ze základní ceny zájezdu bez příplatků a maximální výše slevy je 2.000 Kč na
osobu a zájezd. Tato sleva se nepočítá z platby za příplatky. Slevu nelze sčítat s jinými slevami.
SLEVY PRO STÁLÉ ZÁKAZNÍKY
Všem stálým klientům (tj. všem, kteří se alespoň dvakrát zúčastnili našich zájezdů) bude poskytnuta sleva při zakoupení zájezdu ve výši:


10% do 31. 12. 2017

8% do 31. 01. 2018

6% do 28. 02. 2018


Tyto slevy jsou počítány ze základní ceny zájezdu a maximální výše slevy je 2.000 Kč na osobu a zájezd.
Tuto slevu nelze sčítat s dalšími slevami.
Sleva zároveň platí i pro 1 rodinného příslušníka.
SLEVY PRO SENIORY
U všech zájezdů z tohoto katalogu bude na všechny termíny s odjezdem/odletem
do 30. 6. 2018 a po 1. 9. 2018 poskytnuta sleva ve výši 5 % ze základní ceny zájezdu všem
osobám starším 60 let. Maximální výše slevy je 2.000 Kč na osobu a zájezd. Slevu nelze sčítat s jinými slevami.
Slevy z ceny zájezdů je možné uplatňovat jen při koupi zájezdu, nelze je uplatňovat dodatečně.
VYUŽIJTE MAXIMÁLNÍ SLEVU DO 31. 12. 2018 ZÁLOHA JEN 1 500 Kč NA OSOBU
K přihlášení na zájezd a přiznání jakékoliv slevy stačí zaplacení
zálohy ve výši 50 % z celkové ceny. Zákazníkům, kteří se přihlásí
na zájezd do 31. 12. 2017, stačí pro přiznání slevy zaplacení
zálohy ve výši 1.500 Kč na osobu, přičemž musí do 31. 1. 2018
uhradit zbývající částku do výše 50 % z celkové ceny.
Den 1.
1. DEN: Odlet z Brna, Prahy, Ostravy na Korfu, transfer do hotelu 3* s bazénem, ubytování, večeře.
Den 2.
2. DEN: Celodenní volno a možnost koupání, večeře.
Den 3.
3. DEN: Po snídani se výlet do hlavního města Korfu. Zastavíme se u letního zámečku Achillion, který si nechala postavit rakouská císařovna Alžběta, zvaná Sissi. Potí přejedeme poloostrov Kanoni s výhledem na Myší ostrov a klášterní ostrůvek Vlacherna, ale i na celou dráhu. Uvidíme palác Mon Repos, v jehož zahradách se nachází ruiny 3 starověkých chrámů. Projdeme se po největším řeckém náměstí Spianada s mnoha historickými budovami a zastavíme se u pravoslavného kostela sv. Spyridiona, kde se v kapli nachází ostatky tohoto světce. Ve volném čase si můžeme jako správní Řekové vychutnat odpolední kávu na náměstí Spianada, které je lemováno budovami s romantickým podloubím Liston z dob Napoleona, jež velmi připomínají pařížskou Ru Rivoli, nebo se věnovat nákupům. V pozdním odpoledni návrat na ubytování, večeře.
Den 4.
4. DEN: Po snídani se přeplavíme trajektem do Igoumenitse. Dálnicí Egnatia, jež nese název po římské cestě spojující Jónské a Egejské moře, přijedeme do Dodóny (UNESCO), kde se v nádherné krajině nachází nejstarší řecká věštírna. Ve 2. tisíciletí před Kristem sem putovali věřící, aby jim kněží předvídali budoucnost. Uvidíme i divadlo pro 18.000 diváků. V 6. století odešli obyvatelé k jezeru Pamvotis a založili zde město, které bude našim dalším cílem. Univerzitní město Ioannina nás překvapí živou a příjemnou atmosférou. I my si vychutnáme frappé v jedné z mnoha restaurací a kaváren u jezera. Projdeme se historickou čtvrtí na poloostrově Pamvótis, v níž se mísí balkánská a turecká architektura. Pevnost Kástro je obehnána hradbami a nachází se zde i mešita, v níž je uloženo bezhlavé tělo Ali Paši Tepelenského vládce krutého, leč schopného. Ubytování, večeře.
Den 5.
5. DEN: Po snídani budeme pokračovat e na sever po dálnici Egnatia s nádhernými výhledy na pohoří Pindos i na úrodná pole a vinice thesalské nížiny. Zastavíme se v hlavním městě západní Makedonie Kozani. Po překročení makedonské hranice pojedeme podíl Presvanského jezera a dále až k Ohridskému jezeru, k jednomu z nejstarších jezer na světě (spolu s Bajkalem, Titicacou a Tanganjikou). Pro svou jedinečnost a křišťálovou vodu a především díky fauně, která žije v jezeře, je jezero zapsáno na seznam UNESCO. Ubytujeme se v centru lázeňského historického městečka Ohrid, večeře.
Den 6.
6. DEN: Tento den strávíme v Ohridu. Podnikneme plavbu po Ohridském jezeře ke klášteru sv. Naoma. Lodičkami se můžeme vydat k pramenům Černého Drinu, otužilci se mohou vykoupat v jezeře (voda je ledová i v létě) a posedíme v kouzelných restauracích u jezera. Na břehu jezera se nachází řada obchůdků s místními suvenýry, z nichž nejoblíbenější jsou šperky z „ohridských perel“. Odpoledne se vrátíme autobusem do Ohridu, místa, kde působili sv. Kliment a Naum, žáci sv. Cyrila a Metoděje. Budeme mít možnost procházek po promenádě i návštěvy katedrálního chrámu sv. Sofie, uvidíme malý kostelík sv. Jana Kaneo postavený na útesu nad Ohridským jezerem a nově obnovený kostel sv. Klimenta a sv. Pantelejmona. Staré centrum Ohridu je pro svůj význam zapsáno na seznamu UNESCO. Večeře v jedné z nejlepších restaurací na promenádě u jezera. Nocleh.
Den 7.
7. DEN: Po snídani odjedeme do hlavního města Makedonie Skopje. Projdeme se přes slavný kamenný most a náměstí Makedonia s památníkem Alexandra Velikého a cara Samuela. Prohlédneme si centrum Matky Terezy, kostely sv. Klimenta a sv. Spasitele, a také tržiště Bitbazar. Dozvíme se, kde se vzal nový sloh „turbobaroko“. I nás ohromí sochy v nadživotních velikostech, velkolepé „antické“ budovy, nad jejichž účelem budeme přemýšlet. Po ubytování vyrazíme na večeři do labyrintu kouzelných uliček v turecké čtvrti. Nocleh.
Den 8.
8. DEN: Po snídani pojedeme nejprve makedonskou a později srbskou krajinou s výhledy na vesničky s pravoslavnými kostelíky i islámskými minarety. Přijedeme do Bělehradu, krásného historického města se smutnou minulostí. Město na soutoku řek Dunaje a Sávy sloužilo dlouhá léta jako hraniční pevnost, teprve pak se z něj stalo významné obchodní a kulturní centrum. Dnes je Bělehrad moderním evropským městem se skvělými restauracemi, domy a těmi historickými skvosty, které přežily do dnešních dnů. Ubytujeme se v hotelu a po krátkém odpočinku odjedeme do centra na večeři do Skadarlije, která je vyhlášenou bohémskou čtvrtí Bělehradu s množstvím tradičních restaurací a vynikající kulisou balkánské hudby. Romantická ulička o délce 400 m s pěší zónou nás uchvátí zcela výjimečnou a živou atmosférou a jak se říká, že Montmartre je srdcem Paříže, Skadarlija je duší Bělehradu, což dosvědčují i takoví návštěvníci jako kytarista Jimy Hendrix, George Bush, španělský král Juan Karlos, šachista Anatolij Karpov a mnozí další. Návrat na hotel, nocleh.
Den 9.
9. DEN: Po snídani se vydáme na okružní jízdu Bělehradem. Prohlédneme si velkolepý chrám sv. Sávy, který je největším pravoslavným chrámem jak v Srbsku, tak na Balkáně a jedním z největších v pravoslavném světě vůbec. Projedeme se kolem významných budov – uvidíme majestátní budovu srbského parlamentu, palác se sídlem bělehradské radnice či v samotném centru umístěné Národní muzeum a Národní divadlo. Zastavíme se u kostela sv. Marka, kde jsou uloženy ostatky cara Štěpána Dušana Silného, patriarchy Germana a jiných srbských osobností, je zde také rodinná hrobka královského rodu Obrenovičů. Uvidíme i palác princezny Ljubice a především se projdeme ulicí Kňaza Michailija, která je obdobou naší Pařížské ulice a oblíbeným místem korzování Bělehraďanů. Večer odjedeme na nábřeží Sávy, abychom i my vychutnali atmosféru nočního města, jež je pokládáno za Mekku nočního života na Balkáně. Můžeme se procházet po nábřeží nebo si vybrat k posezení některou z restaurací či barů nacházejících se na pontonech na řece.
Den 10.
10. DEN: S Bělehradem a naším putováním se rozloučíme výhledem na soutok Sávy a Dunaje z oblíbeného místa procházek rodin i milenců – Kalemegdanu. Je nejznámější a nejstarší historickou památkou Bělehradu, kterou představuje rozlehlá středověká pevnost z prastarých keltských časů na útesu nad soutokem Dunaje a Sávy s parkem. Její součástí je i Vojenské muzeum s exponáty od roku 1878, či nezapomenutelná vyhlídka na Nový Bělehrad se známou sochou Pobjednika. Poté již odjedeme do ČR. Příjezd do ČR v pozdních večerních hodinách.

GPS souřadnice nejsou dostupné.

Žádné recenze pro tento hotel.