Vyhledávání zájezdu
Petrohrad, Finsko a okruh pobaltskými republikami - Finsko

Petrohrad, Finsko a okruh pobaltskými republikami

Finsko

,Petrohrad, Finsko a okruh pobaltskými republikami

Počet termínů:

0 termínů / 0 Last minute / 0 First minute

Strava:

-

Doprava:

- -

Počasí:Ubytování
3lůžk. pokoj není hotelech možný, pouze 2lůžk. pokoj s přistýlkou
Anotace

Pobaltské republiky v posledních letech znovu odhalují pro turisty svou malebnou krásu a množství historických památek. Navštivte s námi Litvu – zemi jantaru a dřevěných křížů, Lotyšsko – zemi navždy spojenou Baltským mořem, Estonsko – protkané sítí řek, zálivů a fjordů, Finsko – zemi tisíců jezer a především pak ruský Petrohrad, Petrodvorce a Carské Selo budou vrcholem celého programu.


Zájezd provází PhDr. Tomáš Jeřábek

Trakai - Vilnius - Šiauliai - Rundale - Tallinn - Helsinky - Lahti - Savonlinna - Petrohrad - Petrodvorce - Puškin - Pskov - Riga
Program zájezdu
1. den zájezdu
Odpoledne (Praha cca 14:00 hod.) cesta přes Olomouc a Ostravu do Polska.

2. den zájezdu
Ráno příjezd do Litvy. Návštěva sídla litevských knížat - vodního hradu TRAKAI, modlitebny a muzea tajemného etnika Karaimů. Odpoledne VILNIUS (UNESCO), hlavní město Litvy, prohlídka nejvýznamnějších pamětihodností – Katedrální a Radniční náměstí, věž Gedimino, Pilies gatvė (Hradní ulice). Ubytování v hotelu.

3. den zájezdu
Program A Krátká zastávka v ŠIAULIAIHora křížů – symbol utrpení a útlaku litevského lidu. Odpoledne Lotyšsko, zámek RUNDALE „Versailles Pobaltí“, letní rezidence kuronských vévodů. Cestou do Estonska vyzvednutí programu B v hotelu v Rize. Program B do odpoledního spojení s programem A individuální volno, možná prohlídka Rigy. Dále společný program A i B. Večer Estonsko, oblast kouzelných pláží město Pärnu – ubytování v hotelu.

4. den zájezdu
Po snídani cesta do TALLINNU (UNESCO), hlavního města Estonska, na břehu Finského zálivu. Staré město obehnané mohutnými hradbami s věžemi a cimbuřím připomíná malebností svých uliček Prahu. Uvidíme bránu Viru, Radniční náměstí s gotickou katedrálou, hanzovní cechovní a kupecké domy. Odpoledne trajekt z Tallinnu do Helsinek. Večer ubytování v hotelu v Helsinkách.

5. den zájezdu
Hlavní město Finska HELSINKY, prohlídka okolí přístavu, Uspenská katedrála, moderní kostel Skalní chrám - Temppeliaukion kirkko, hala Finlandia, Olympijský stadion - dějiště LOH 1952, Sibeliův monument - památník nejslavnějšího finského skladatele. Přejezd do střediska zimních sportů LAHTI, vstupní brána do finské jezerní plošiny. Cesta nádhernou jezerní krajinou do oblasti Savonlinny, ubytování.

6. den zájezdu
Jedno z nejkrásnějších finských měst SAVONLINNA, usazené na dvou ostrovech mezi jezery, zastávka u impozantního vodního hradu OLAVINLINNA. V podvečerních hodinách příjezd do PETROHRADU, ubytování a osobní volno.

7. den zájezdu
PETROHRAD (UNESCO), město založené r. 1703 Petrem Velikým na břehu Finského zálivu. Okružní jízda městem – domek Petra I. Velikého, Smolný klášter, Křižník Aurora odstartoval jednu z nejzásadnějších událostí světových dějin minulého stol. Prohlídka nejvýznamnějších pamětihodností města. Ermitáž, jednoho z nejslavnějších světových muzeí a galerií na honosném Palácovém nábřeží, bezkonkurenční sbírky uměleckých pokladů. Zaječí ostrov, historicky první osídlený ostrov Petrohradu s impozantní Petropavlovskou pevností a katedrálou sv. Petra a Pavla s hrobkou P. Velikého a dalších ruských carů, vězení Trubeckého bastionu. Fakultativní lodní projížďka po Něvě – úchvatné pohledy na mosty a vodní cesty. Návrat na nocleh.

8. den zájezdu
Letní rezidence Petra Velikého PETRODVORCE, prohlídka grandiózního parku, jemuž dominuje Velká kaskáda (37 zlacených soch, 64 fontán a 142 vodotrysků). Odpoledne náměstí sv. Izáka s jezdeckou sochou Petra Velikého a monumentální katedrálou Sv. Izáka – z její kopule se skýtá fantastický výhled na město a sousední Admiralitu a Ermitáž. Něvský prospekt – nejslavnější ulice v Rusku, individuální volno. Fakultativně výlet na noční otevírání mostů na Něvě. Autobusem na náměstí Děkabristů, projížďka nočním nasvíceným městem, chrám sv. Mikuláše a romantická místa na břehu kanálů – Petrohradské Benátky. Místa, kam Dostojevský zasadil děj románu Zločin a trest. Návrat do hotelu okolo 02:00 hod.

9. den zájezdu
Městečko PUŠKIN, jižně od Petrohradu, velkolepé sídlo ruských carů Carskoje Selo. Jen málo míst v Rusku je spjato s ruskými dějinami více, než zdejší paláce a parky. Prohlídka Kateřinského paláce carevny Kateřiny II. Veliké – mistrovské dílo baroka s Jantarovou komnatou. V podvečerních hodinách odjezd na ubytování do města PSKOV, jednoho z nejstarších ruských měst, s nespočtem církevních staveb.

10. den zájezdu
Brzy ráno odjezd z hotelu a překročení ruských hranic. RIGA (UNESCO), hlavní město Lotyšska a největší město Pobaltí. Stará Riga – středověké jádro města s nejstaršími kamennými domy v zemi, ulice Kalku, červený cihlový kostel sv. Petra, ulice Skarňu, gotický dům Černohlavců, trojice domů Tři bratři na Maža Pils, spleť uliček, nábřeží, individuální volno, atmosféra města. Program A V pozdních večerních hodinách odjezd do ČR.

11. den zájezdu
Návrat do ČR v odpoledních hodinách (Olomouc cca 16:00).
Cena zahrnuje
dopravu luxusním klimatizovaným busemtrajekt Tallinn – Helsinky8x ubytování - hotely*** - 2lůžkové pokoje s příslušenstvím8x snídani většinou formou bufetuprůvodcekomplexní pojištění včetně storna zájezdu (povinné z důvodu vyřízení víza)
Cena nezahrnuje
vstupné včetně rezervačních poplatkůfakultativní služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek
1lůžk. pokoj 5 800 KčJantarová komnata 850 Kč – cena zahrnuje vstup do zámku, zámeckého parku i návštěvu Jantar. Komnaty, vč. povinného místního průvodce a sluchátek (nutno objednat nejpozději měsíc před odjezdem)Skupinové turistické vízum do Ruska 1990 Kč (O potřebných formalitách nutných k vyřízení víza do Ruska budete včas informováni.)
Nástupní místa
07.06. - 17.06. Odjezd A, B*

23.06. - 03.07. Odjezd A, B*

02.08. - 12.08. Odjezd A, B*

Přehled nástupních míst najdete ZDE
Typ ubytování (např. Hotel ***, Stan ...)
hotel***
Ikony pro web
oblíbené
Orientační ceny vstupného
Trakai 6 €

Vilnius - Gediminasova věž 2 €

Vilnius – muzeum 4,50 €

Riga – věž Sv. Petra 5 €

Riga – katedrála 5-7 €

Tallinn - věž s. Olafa 2 €

Tallinn - kostel sv. Mikuláše 5 €

Tallinn - radnice 4 €

Helsinky – Olympijská věž 5 €

Petrohrad - Petropavlovská pevnost 8 €

Petrohrad - Petrodvorce - zahrady 500 RBL

Petrohrad - lodní projížďka po Něvě 500 RBL

Petrohrad - Ermitáž 19 €

Petrohrad - Isakijevský chrám a kolonáda 350 RBL + 150 RBL
Kapesné
dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme na vstupy cca 180 €
Vstupní vízum
Na vyřízení ruského víza je třeba:
Cestovní pas (+ kopii dvojstránky s fotografií) s minimálně jednou volnou dvou-stránkou určenou pro víza. Platnost cestovního pasu musí minimálně o 6 měsíců přesahovat platnost uděleného víza Vízový formulář vyplněný na webových stránkách visa.kdmid.ru, v ruském nebo anglickém jazyce, vytištěný a vlastnoručně podepsaný žadatelem (Při vyplňování elektronického formuláře v jeho posledním kroku uveďte jako místo určení žádosti Vízové centrum, kde budete podávat dokumenty – Ruské Vízové centrum v Brně – Hlinky 46/116) Barevnou fotografii (nikoli vytištěnou nebo okopírovanou z tiskárny) o rozměru 3,5 x 4,5 cm se zřetelným zobrazením obličeje žadatele v předním čelním pohledu na bílém pozadí, bez tmavých brýlí a pokrývky hlavy (výjimku z tohoto nařízení představují občané, kteří jsou s pokrývkou hlavy vyfoceni i v cestovním dokladu) Cestovní pojištění (+ jeho kopii) platné pro území Ruské federace na celou dobu platnosti víza, pokud není vzájemnou dohodou mezi státy stanoveno jinak – u zájezdů, kde je pojištění v ceně zájezdu zajišťuje toto CK

GPS souřadnice nejsou dostupné.

Žádné recenze pro tento hotel.