Vyhledávání zájezdu
Okruh Mongolskem - Mongolsko

Okruh Mongolskem

Mongolsko

, ProgramOkruh Mongolskem

Počet termínů:

0 termínů / 0 Last minute / 0 First minute

Strava:

-

Doprava:

- -

Počasí:Popis zájezdu

Program zájezdu:

1. den ODLET Z PRAHY
Odlet z Prahy do Ulánbátaru.

2. den PŘÍLET DO ULÁNBÁTÁRU
Přílet do Ulánbátaru, transfer do hotelu, volno k aklimatizaci. Nocleh v hotelu v Ulánbátaru.

3. den ULÁNBÁTÁR
Celodenní prohlídka Ulánbátaru s návštěvou Süchbátárova náměstí a buddhistických klášterů Gandan a Migdžid Čengrezig, odpoledne prohlídka Přírodovědeckého muzea se sbírkou koster dinosaurů. Nocleh v Ulánbátaru.

4. den ULÁNBÁTÁR – BAYANGOBI
Odjezd do Bayangobi, cestou návštěva kláštera Ovgoni v pohoří Khogno chaan, dále průjezd stepní a polopouštní krajinou do Bayangobi. Nocleh v jurtovém táboře v Bayangobi.

5. den BAYANGOBI – KHARAKORUM
Přejezd do Kharakorumu, bývalého hlavního města ohromné mongolské říše Čingischánovy. Návštěva památného kláš te ra Erdene Dzú, nejstarší buddhistické svatyně Mongolska, která jako zázrakem přežila éru čojbalsanovského ničení. Pěší výlet do stepi. Nocleh v jurtě v Kharakorumu.

6. den KHARAKORUM – HORGO UUL – TERKHIIN TSAGAAN NUUR
Přejezd stepí k vulkanickému kráteru Horgo Uul a dále k překrásnému jeze ru Terkhiin Tsagaan Nuur, kte ré vzniklo přehrazením horského údolí lávovými prou dy. Nocleh v jurtě u jezera.

7. den TERKHIIN TSAGAAN NUUR – TARVAGATAJN NUURU
Přejezd horským terénem polostepí s ostrůvky severského jehličnatého lesa směrem na sever. Nocleh v jurtě pohoří Tarvagatajn Nuuru.

8. - 8. den TARVAGATAJN NUURU – MÖRÖN – HÖVSGÖL NUUR
Přejezd přes Mörön ke scénickému jezeru Hövsgöl Nuur, které leží v horské kra jině, porostlé řídkým jehličnatým lesem. Jezero je považováno právem za klenot mongolské přírody. Nocleh v jurtě na trase a u jezera.

10. den HÖVSGÖL NUUR – MÖRÖN – ULÁNBÁTÁR
Odjezd do Mörönu a odlet do Ulánbátaru, transfer do hotelu, nocleh v hotelu v Ulánbátaru.

11. den ODLET DO PRAHY
Transfer na letiště, odlet do Prahy přes Moskvu. Přílet do Prahy.

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE

leteckou přepravu Praha – Ulánbátar a Mörön – Ulánbátar – Praha letištní taxy 3 noclehy v Ulánbátaru 6 noclehů v jurtě (společné sociální zařízení v táboře) s plnou penzí program a transfery dle itineráře místního průvodce a průvodce ESO travel

CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE

mongolské vízum (cca 2.300,- Kč)

GPS souřadnice nejsou dostupné.

Žádné recenze pro tento hotel.