Vyhledávání zájezdu
Nejkrásnější zámky Dánska a Kodaň - Dánsko

Nejkrásnější zámky Dánska a Kodaň

Dánsko

, HotelNejkrásnější zámky Dánska a Kodaň

Počet termínů:

0 termínů / 0 Last minute / 0 First minute

Strava:

-

Doprava:

- -

Počasí:

Dnes Počasí v Copenhagen - transparent 23°C


Popis
Ostrovní království Dánsko je nejen „mostem do Skandinávie“. Tato nádherná země s vikingskou minulostí vyniká rozmanitým pobřežím s bělostnými plážemi, fjordy, rybářskými vesnicemi, skvostnými zámky i pestrostí měst. Kromě nejzajímavějších míst na ostrovech Sjaelland, Fyn a Mon navštívíme i metropoli Kodaň s krásnými královskými paláci, živými pěšími zónami a malebným přístavem Nyhavn a necháme ožít pohádky Hanse Christiana Andersena.
Zájezd zahrnuje
pojištění léčebných výloh a storna, dopravu klimatizovaným autobusem, průvodce, 3x ubytování v hotelu, 3x snídani, 2x zámořský trajekt
Zájezd nezahrnuje
plavby lodí - Benátky (cca 25 Euro)
Výlety
1/1 pokoj
Program
Den 1
Odjezd v ranních hodinách po trase Plzeň –Praha - Ústí nad Labem. Zastávka v hlavním městě německé spolkové země Meklenbursko – Přední Pomořansko – SCHWERIN. Krásné město ležící u sedmi jezer s více než 850letou historií, kterému vévodí impozantní neorenesanční zámek a cihlová gotická katedrála s věží vysokou 117,5 m. Nocleh.
Den 2
V ranních hodinách přejezd trajektem z přístavního Puttgardenu do dánského Rodby. Po vylodění v Dánsku jízda přes baltské mosty a ostrovy Lolland, Falster a Boge. Zastávka u bílých skal MONS KLINT – více než 100 m vysoké a miliony let staré křídové útesy, které se vypínají nad mořskou hladinou v délce cca 7 km, možnost sestupu na pláž či návštěvy zajímavého Geocentra. Bývalé hlavní město Dánska ROSKILDE – malebné historické centrum s gotickou katedrálou, která je od r. 1355 místem posledního odpočinku dánských králů (UNESCO). Muzeum vikinských lodí, které se kolem r. 1000 potopily v ústí fjordu. Nocleh oblasti Kodaně.
Den 3
Přes mořský průliv Velký Belt po nejmonumentálnějším dánském visutém mostě STOREBAELTSBROEN na ostrov FYN, který H. Ch. Andersen nazval zahradou Dánska. Návštěva nejkrásnějšího evropského vodního zámku EGESKOV ze 16. stol., který byl vystavěn na dubových kůlech uprostřed vodní plochy. Metropole ostrova Fyn, ODENSE – procházka centrem města, které zůstane navždy spojeno se jménem svého nejslavnějšího rodáka, pohádkáře Hanse Christiana Andersena. Návštěva Andersenova rodného domu, v němž je zajímavá expozice, mj. s Andersenovými knihama, osobními věcmi. Pulzující pěší zóna, radnice, Sankt Knuds Kirke – jeden z nejhezčích kostelů dánské vrcholné gotiky. Návrat na nocleh.
Den 4
FREDERIKSBORG – velkolepý královský zámek postavený na třech ostrovech jezera Slotso s krásnou barokní zahradou, je největší a nejvýznamnější stavbou severské renesance. Zámek byl svědkem korunovace všech dánských králů do r. 1840 a jeho nádherné interiéry plné nábytku, obrazů, kreseb a dekorativního umění ukazují 500 let dánské historie. Královské město KODAŇ – prohlídka centra dánské metropole – radnice, pulzující pěší zóna Stroget (nejdelší a zároveň nejstarší pěší zóna na světě), zámek Christiansborg (v současnosti zde sídlí dánský parlament), zámek Rosenborg s podzemní klenotnicí, která uchovává korunovační klenoty, citadela a palác dánské královské rodiny Amalienborg . Starý malebný přístav Nyhavn s mnoha rázovitými hospůdkami, možnost projížďky lodí. Proslulý symbol Kodaně – socha Andersenovy Malé mořské víly. Trajekt, noční přejezd.
Den 5
Příjezd do ČR v dopoledních hodinách.

GPS souřadnice nejsou dostupné.

Žádné recenze pro tento hotel.