Vyhledávání zájezdu
Libanon - Libanon

Libanon

Libanon

,Libanon

Počet termínů:

3 termíny / 0 Last minute / 0 First minute

Strava:

Snídaně

Doprava:

letecky Praha

Počasí:Označení ubytovací kapacity dle pořadatele: Libanon – země cedrů
Popis zájezdu

Dalším střípkem do naší blízkovýchodní mozaiky je Libanon. Tato oblast středomořského pobřeží a blízkého vnitrozemí nabízí především pestrou škálu památek od Féničanů, Řeků a Římanů přes rané křesťanství, později islám až po středověk, zasazenou do monumentální kulisy třítisícových hor. Perlou antiky je helénistický Baalbek se svými pověstnými terasami a největšími kamennými bloky, které kdy člověk opracoval a přemístil. Přes první křesťanské chrámy a nekropole a přes islámské památky se na naší pouti blízkovýchodní historií dostaneme až ke středověkým křižáckým hradům z doby bojů o Svatou zemi. Kromě historických památek samozřejmě nevynecháme přírodní krásy a zajímavosti a nahlédneme i do současného života muslimských i křesťanských Arabů. Celou cestu si zpestříme skvělou kuchyní a báječným vínem, které zde začali pěstovat jako první již Féničané.


Upozornění:

Upozorňujeme, že libanonské vízum je možné obdržet pouze do pasu, který neobsahuje izraelské vstupní či výstupní razítko.


Služby za příplatek:

1lůž pokoj – 7200 Kč.


Velikost skupiny:

Minimální počet účastníků je 10.


Poznámka:

Upozorňujeme, že pro vstup do Libanonu je třeba mít pas, který neobsahuje izraelské vstupní či výstupní razítko.

Program

1. den:

Letecky Praha – Bejrút, transfer do hotelu.2. den:

Bejrút – velmi pěkné Národní muzeum s pozoruhodnou sbírkou archeologických nálezů včetně soch, sarkofágů, neolitického kamenného idolu roku cca 9000 před Kristem, fénickými soškami z pozlaceného bronzu atd.; nábřežní promenáda; moderní architektura v Centre Ville; mešita Muhammada al-Amína včetně interiéru; náměstí mučedníků; exteriéry mešity al-Omari, původně postavené ve 12 století jako kostel a v roce 1291 přeměněné Mamlúky v mešitu; hlavní bejrútská maronitská katedrála sv. Jiří, pocházející z křižáckých dob; zrekonstruované římské lázně atd.3. den:

Dér Al-Kamar – jedno z nejhezčích měst v Libanonu v pohoří Šúf, bývalé sídlo drúzských vládců Libanonu od 16. století (exteriéry mešity emíra Fachruddína Maanského a palác Júnuse Maanského, část interiérů Hedvábného chrámu a Fachruddinova paláce); Bejtuddín – palácový komplex, bývalá pevnost emíra Bašíra z 18. století.4. den:

Jeskynní labyrint Džaíta s jedněmi z nejpůsobivějších stalaktitů a stalagmitů na světě; vyhlídka z vesničky Harrísa se sochou Panny Marie Libanonské, která shlíží vysoko nad Džúníjskou zátokou na mnoho kostelů a katedrál nejrůznějších církví rozesetých po okolní krajině; Byblos – malebný prastarý fénický přístav, nejstarší nepřetržitě osídlené město světa: velkolepý archeologický areál s chrámy z 5 st., nekropole, divadlo, hradby, zrestaurovaný křižácký hrad obehnaný vodním příkopem, středověké jádro města s malebným súkem.5. den:

Bšarré – město na úpatí údolí Kadíša, rodiště proslulého básníka Chalíla Džibrána; Džibránovo muzeum s hrobkou umístěné v klášteře, výhled na údolí; údolí Kadíša s mnohými kláštery a ceněnými cedrovými lesy, jejichž stáří může být až 2000 let; klášter Dér Már Antonios Kozahjá z 11. století, kde se nachází nejstarší tiskařský lis na Blízkém východě; Jeskyně svatého Antonína.6. den:

Cesta údolím Biká do Baalbeku , nejvýznamnější i nejzachovalejší římské lokality na Blízkém východě, gigantické chrámy, nevyšší antické sloupy; Andžardnes převážně „arménské město“ jehož obyvatelé uprchli v roce 1915 před tureckou genocidou, rozvaliny sídla ummájovských chalífů z 8. století po Kristu (paláce, lázně, mozaiky, obchody ...); Ksara – nejstarší a nejznámější libanonské vinařství, které dodnes využívá rozsáhlé jeskynní komplexy ke zrání vína, degustace vína.7. den:

Tyros (Súr)– starověké fénické město s četnými archeologickými lokalitami: římské a byzantské cesty, římský hipodrom (druhý největší svého druhu), kolonáda s monumentální bránou, pozůstatky středověkého města; přístav Sidónkřižácký „Mořský hrad“, jenž je s pevninou spojen opevněnou kamennou hrází, tajemné uličky středověkého krytého súku, největší a nejkrásnější z mnohých chánů (obchodní dvůr, zájezdní hostinec) Chán al Frandž.8. den:

Volno, fakultativní aktivity, např. výlet do Tripolisu (Tarábulus), proslulého mamlúckou architekturou – ohromná Citadela Raymonda de Saint-Gilles, Velká mešita, madrasy, hammámy, středověké arabské súky.9. den:

Letecky zpět do Prahy.

GPS souřadnice nejsou dostupné.

Žádné recenze pro tento hotel.