Vyhledávání zájezdu
Laos a Kambodža - Laos

Laos a Kambodža

Laos

, Hotel starstarstarLaos a Kambodža

Počet termínů:

4 termíny / 0 Last minute / 0 First minute

Strava:

Snídaně

Doprava:

letecky Praha, Vídeň

Počasí:Popis
LUANG PRABANG • ŘEKA MEKONG • JESKYNĚ PAK OU • SLONÍ VESNICE • VODOPÁDY KUANG SI • VANG VIENG • JEZERO NAM NGUM • VIENTIANE • SIEM REAP • CHRÁM ANGKOR WAT • PHNOM PENH • SIHANOUKVILLE
15. den
V případě prodlouženého termínu

Pobyt a relax na plážích Jihočínského moře v Sihanoukville s možností fakultativních výletů.
16. den
V případě prodlouženého termínu

Odpoledne transfer zpět do Phnom Penhu a večer odlet z Kambodže.


17. den


V případě prodlouženého termínu

Po poledni přílet do Prahy/Vídně.
Cena zahrnuje
• leteckou přepravu z Prahy/Vídně do Laosu vč. tax

• leteckou přepravu z Kambodže do Prahy/Vídně vč. tax

• leteckou přepravu z Laosu do Kambodže vč. tax

• 10× ubytování ve 2lůžkových pokojích ve 3* hotelech

• dopravu, výlety a všechny vstupy dle programu

• 10× snídani

• služby místních anglicky mluvících průvodců

• služby českého průvodce (při účasti min. 10 osob)PRODLOUŽENÍ O POBYT NA PLÁŽI ZAHRNUJE:

• 4× ubytování ve 3* hotelu se snídaní

• transfer Phnom Penh–Sihanoukville a zpět

• nezahrnuje služby českého průvodce
Cena nezahrnuje
pojištění léčebných výloh a storna Evropské cestovní pojišťovny (doporučujeme připlatit)
Příplatky
• jednolůžkový pokoj - základní program 8.900 Kč, program s pobytem u pláže 13.900 Kč

• vyřízení víz Laos a Kambodža cca 2.000 Kč

• ubytování na pláži ve 4* hotelu 4.000 Kč

• ubytování na pláži v 5* hotelu 6.000 Kč
1. den
Odlet z Prahy/Vídně do Luang Prabang (s jedním nebo dvěma přestupy).
2. den
Přílet do Luang Prabang, transfer do hotelu, ubytování. Večerní procházka v Luang Prabang, které je jedním z nejzachovalejších tradičních měst v jihovýchodní Asii s mnoha kulturními památkami i úžasnou přírodou.
3. den
Po snídani si prohlédneme nejstarší chrám města Wat Sene a také nádherný Wat Xiengthong, jehož střecha spadá až nízko k zemi, což je znak klasické laoské architektury. Poté se nalodíme a poplujeme proti proudu řeky Mekong s okouzlujícím panoramatickým výhledem na klidnou krajinu. Naším cílem budou tajemné jeskyně Pak Ou, které jsou přeplněné tisíci Buddhových soch různých tvarů a velikostí jako dary od poutníků. Při zpáteční cestě se zastavíme ve vesnici Ban Xanghai, kde se vyrábí místní specialita z rýžového vína. Po návratu do města Luang Prabang navštívíme Královský palác, ve kterém je dnes národní muzeum. Poté návštěva Centra umění a etnologie, kde se dozvíme mnohé o etnických kulturách v Laosu. Výstupem po 329 schodech se dostaneme na kopec Phousi, kde prozkoumáme posvátnou zlacenou stúpu a především si užijeme nádherný západ slunce s výhledem na město a řeku Mekong. Poté se ještě vydáme na noční trh s nabídkou místních

produktů. Návrat na nocleh v Luang Prabang.
4. den
Ráno si přivstaneme, abychom mohli shlédnout v Laosu stále zachovalý unikátní každodenní ranní rituál obdarování buddhistických mnichů rýží od místních obyvatel. Po snídani v hotelu pak odjedeme do Sloní vesnice, kde se seznámíme s těmito obřími zvířaty a užijeme si asi třicetiminutovou projížďku na slonech do blízké džungle. Poté pokračujeme k vodopádům Kuang Si, kde se můžeme osvěžit koupelí v tyrkysovém bazénu pod vodopády nebo projít po lesních cestičkách. Po osvěžení se zastavíme u hrobky Henri Mouhota z 19. století, prvního Evropana, který objevil Angkor Wat a navštívil království v Luang Prabangu. Před návratem do města navštívíme Kuang Si Motýlí park. Dále zastavíme v místních vesnicích etnických menšin. Laos je vyhlášený tradičními řemesly, které budeme mít možnost poznat právě v těchto vesnicích. Po návratu do Luang Prabangu budeme moci pozorovat západ slunce od chrámu Wat Siphouthabath. Nocleh v Luang Prabang.
5. den
Po snídani vyjedeme po silnici Route 13 do Vang Vieng. Cestu nám zpestří ohromující horské scenérie i zastávka v některé z místních vesnic. Po 6–7 hodinách dojedeme do města Vang Vieng, které se nachází v zákrutě řeky Nam Song. Ubytování v hotelu. Zde budeme moci obdivovat krásné přírodní scenérie s klidnou hladinou řeky a vápencovými skalami podél břehů. Můžeme pozorovat západ slunce anebo se procházet množstvím jeskyní. Možnost návštěvy jeskyně Tham Jang nebo zapůjčení kajaku a splavení části řeky Nam Song, což zde patří k nejoblíbenějším aktivitám. Nocleh ve Vang Vieng.
6. den
Po snídani odjezd směrem do Vientiane jednou z nejkrásnějších oblastí Laosu. Zastavíme se u největšího jezera Laosu Nam Ngum, které je uměle vytvořené k zásobování země elektrickou energií. Možnost projížďky po jezeře s krásnou přírodní scenérií klidné hladiny jezera a okolní kopcovité krajiny. S místním životem se seznámíme i ve vesnici Ban Keune známou výrobou Lao whisky či na místním tržišti na 15. kilometru. Večer příjezd na ubytování do Vientiane.
7. den
Po snídani se vydáme k prohlídce hlavního města Laosu Vientiane. Uvidíme nejstarší chrám Wat Sisaket s tisíci miniaturními sochami Buddhy i bývalý královský chrám Wat Prakeo, kde byl před svým přestěhováním do Bangkoku umístěn slavný Smaragdový Buddha. Budeme pokračovat okolo Presidentského paláce na prohlídku budhistického chrámu Wat Simuang. Odpoledne navštívíme památník Patuxay, nazývaný Vítězným obloukem Vientiane a posvátnou stúpu That Luang. Nocleh ve Vientiane.
8. den
Ráno transfer na letiště a odlet z Vientiane do Siem Reap. Po příletu transfer na ubytování v hotelu. Odpoledne odjezd na první návštěvu unikátního chrámového areálu Angkor se stovkami chrámů roztroušenými na mnoha čtverečních kilometrech z období kmérské říše, svého času nejmocnější a nejskvělejší v jihovýchodní Asii. Prohlídka jednoho z nejpůsobivějších chrámů Ta Prohm sevřeného v zajetí džungle. Je to jediný chrám, kde cítíte sílu přírody, která pohltila kdysi dávnou a mocnou civilizaci. Staleté stromy prorůstají chrámy a bortí vznešené stavby. Procházka areálem chrámu a k večeru návrat do hotelu.
9. den
Celodenní návštěva areálu Angkor, kterou zahájíme návštěvou komplexu Angkor Thom, původně čtvercového královského města s impozantními rozměry 3 × 3 km. Je obehnáno mohutnými 8 m hradbami a z vnější strany chráněno 100 m širokým a 6 m hlubokým vodním příkopem. Projedeme jižní bránou South Gate, před níž budeme obdivovat balustrádu mostu, kterou tvoří sousoší 54 bohů a 54 démonů symbolizujících prastarou hinduistickou legendu. V samotném centru města si prohlédneme ústřední chrám Bayon Temple s původně 49 věžemi (většina se zachovala) s bohatou reliéfní výzdobou a neuvěřitelným množstvím vytesaných obřích tváří. Dále budeme moci obdivovat Sloní terasu a Terasu malomocného krále s bohatým zdobením, hinduistický chrám Phimeanakas a další. Odpoledne přejdeme k největšímu a nejzachovalejšímu chrámu Angkor Wat, mistrovskému architektonickému díly vystavěnému na ploše 210 ha. Budeme se procházet množstvím galerií se sloupovím a bohatým zdobením, pavilony, nádvořími i chrámy ve věžích. K večeru návrat do hotelu a individuálně možnost návštěvy centra města Siem Reap s nočním trhem i slavnou ulicí Pub Street plnou restaurací a barů.
10. den
Brzy ráno odjezd do areálu Angkor a pozorování východu slunce nad chrámem Angkor Wat. Návrat do hotelu na snídani a poté odjezd ze Siem Reap směrem do hlavního města Phnom Penh. Cestou zastávky ve vesnici Preah Dark s chrámem Banteay Samre zdobeným scénami z hinduistických legend. Odpoledne dojedeme k jezeru Tonle Sap, projížďka na lodi kolem plovoucí vesnice Choueng Kneas. Návrat do Siem Reapu a volný večer k návštěvě nočního trhu.
11. den
Po snídani odjezd do Phom Penhu (cca 6 hod). Cestou uděláme zastávku na starém mostě Naga Bridge, navštívíme městečko Skoun s možností ochutnávky zdejší speciality - smažených pavouků, cvrčků či škorpionů a dále pak předangkorský chrámový komplex Sambor Prei Kub, pocházející z doby před 9. stoletím n. l. Pozdě odpoledne příjezd do Phom Penhu.
12. den
Po snídani prohlídka hlavního města Kambodže Phnom Penh - návštěva Královského paláce, kde dodnes sídlí král a jeho rodina. Dále Stříbrná pagoda, ve které je uložen i národní poklad – 90kg zlatý Budha zdobený 2.086 diamanty. Procházka na vršek s nejvýznamnější pagodou města a volné odpoledne k nákupům, procházkám kolem řeky, večer transfer na letiště a odlet z Kambodže s jedním přestupem zpět do Prahy a Vídně.


Individuálně možnost prodloužení o pobyt na pláži (bez průvodce):

Odpoledne přesun z Phnom Penh do přímořského letoviska Sihanoukville, ubytování v hotelu u pláže.
13. den
Přílet do Prahy a Vídně.


V případě prodlouženého termínu

Pobyt a relax na plážích Jihočínského moře v Sihanoukville s možností fakultativních výletů do okolí nebo lodních výletů na některý z nedalekých ostrovů, mezi nimž jsou nejoblíbenější Bambusový ostrov Koh Russay nebo Koh Rong s krásnými plážemi.
14. den
V případě prodlouženého termínu

Pobyt a relax na plážích Jihočínského moře v Sihanoukville s možností fakultativních výletů.

GPS souřadnice nejsou dostupné.

Žádné recenze pro tento hotel.