Vyhledávání zájezdu
Kodaň a Kronborg, metropole paláců, muzeí - Dánsko

Kodaň a Kronborg, metropole paláců, muzeí

Dánsko

, ProgramKodaň a Kronborg, metropole paláců, muzeí

Počet termínů:

1 termín / 0 Last minute / 0 First minute

Strava:

Snídaně

Doprava:

letecky Praha

Počasí:

Dnes Počasí v Copenhagen - transparent 26°C


Označení ubytovací kapacity dle pořadatele: KODAŇ A KRONBORG
Anotace
Vydejte se s námi do Kodaně, jedinečné severské metropole na prahu kontinentální Evropy a Skandinávie. Navštívíme nejzajímavější místa Kodaně a přesvědčíme se, že na své si přijde opravdu každý, ať jste milovníky historie, architektury, kultury nebo nočního života. Metropole Dánska je plná historických budov, muzeí, galerií, parků a starobylých uliček, není uspěchaná ani hektická a pohltí nás svou jedinečnou poklidnou atmosférou.
Program zájezdu
1. den zájezdu
Dle letového řádu odlet s průvodcem z Prahy, přílet do KODANĚ, transfer na ubytování do hotelu a první seznámení s metropolí. Prohlídku zahájíme u slavné Glyptotéky, špičkového muzea, jehož sbírky zahrnují mj. skvostná sochařská díla starověkých středomořských kultur (Egypta, Řecka a Říma) a zároveň rozsáhlou kolekci obrazů francouzských impresionistů či malířů dánského zlatého věku. Kolem Radnice půjdeme k Národnímu muzeu, které leží pouze pár desítek metrů od ostrova Slotsholmen, jemuž dominuje královský palác Christianborg. Ten je sídlem všech tří složek státní moci. Své působiště zde má parlament, ministerský předseda i nejvyšší soud. Některé sály paláce jsou dodnes vyhrazeny také dánskému monarchovi, v současnosti královně Markétě II. V jihovýchodní části ostrova stojí pozoruhodná budova Královské knihovny, která je výjimečnou ukázkou harmonického spojení dvou zcela odlišných architektonických stylů. Našemu zájmu neunikne ani budova bývalé kodaňské burzy s neobvyklou věží tvořenou spletenými dračími ocasy. Na závěr zavítáme na pěší zónu Strøget, kterou tvoří několik na sebe navazujících rušných ulic plných obchodů a kaváren.

2. den zájezdu
Dopoledne se vydáme ke královskému paláci Rosenborg. Elegantní cihlová stavba zkonstruovaná ve stylu holandské renesance je obklopena rozsáhlým parkem. Interiér paláce slouží jako muzeum, jehož podzemní část ukrývá klenotnici s dánskými korunovačními klenoty. Kolem poledne fakult. projížďka lodí, viděna z vodní hladiny se krása Kodaně násobí. Odpoledne věnujeme severní části centra města. Procházku započneme na Králově novém náměstí (Kongens Nytorv), které je obklopeno význačnými budovami Královského divadla, paláce Charlottenborg, luxusního více než století starého nákupního domu Magasin du Nord či Hotelu d´Angleterre. Z východní strany náměstí vybíhá starodávný Nyhaven (Nový přístav), jedno z nejpřitažlivějších a také nejznámějších zákoutí dánské metropole, barevné domky, staré dřevěné lodě, jedinečná atmosféra města. Kousek na sever leží královská rezidence Amalienborg, jež je ve skutečnosti složena hned ze čtyř samostatně stojících paláců. V osové linii s palácem spatříme monumentální Mramorový kostel. Na druhé straně od paláce, na protilehlém ostrově Holmen, stojí dech beroucí modernistická Královská opera. Prohlídka Kodaně by nebyla kompletní, pokud bychom nezavítali k půvabné Malé mořské víle. Socha je umístěna nedaleko citadely, která je obklopena klidným městským parkem.

3. den zájezdu
Dokončení prohlídky Kodaně. Procházka z Nového náměstí (Nytorv) k místní katedrále, do univerzitní čtvrti a ke Kruhové věži (Rundetaarn), z jejíhož horního patra se nabízejí pěkné pohledy na rovinaté město. Nakonec přejedeme do Kristiánova přístavu (Christanshavn), z velké části revitalizované residenční čtvrti města s neopakovatelnou atmosférou. Odpoledne bude naši pozornost lákat zábavní park Tivoli, založený již roku 1843 a je tak nejstarším zábavním parkem na světě. Variantně je pro zájemce připraven půldenní fakultativní výlet vlakem z Kodaně do Helsingøru, jehož hlavním lákadlem je tzv. kulturní přístav Kronborg. Ten zahrnuje stejnojmenný HRAD KRONBORG (UNESCO), který je vedle svého architektonického půvabu proslaven především jako dějiště Shakespearovy tragédie Hamlet (jméno hradu Elsinore je poangličtěnou formou Helsingøru). Kromě hradu zde však stojí rovněž modernistická konstrukce Kulturního centra a nová budova Dánského námořního muzea umístěná ve starém suchém doku.

4. den zájezdu
Individuální volno, např. k návštěvě některé z mnohých místních muzejních či galerijních institucí nebo procházky např. pěší zónou Stroget s množstvím obchůdků a restaurací. Dle letového řádu přesun na letiště, odlet do Prahy.
Cena zahrnuje
leteckou dopravu Praha – Kodaň - Praha vč. letištních tax a poplatkůkabinové zavazadlo dle podmínek let. společnostitransfer z/na letiště3x ubytování v hotelu – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím3x snídaniprůvodce
Cena nezahrnuje
vstupnémístní dopravu v Kodanifakult. výlet a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek
1lůžk. pokoj 2690 Kč (povinné při nedoobsazení)odbavené zavazadlo o max. hmotnosti do 20 kg 1400 Kčkomplex. pojištění vč. storna zájezdu 140 Kč
Nástupní místa
23.08. - 26.08. Odjezd L2, L3

Přehled nástupních míst najdete ZDE
Podnadpis
METROPOLE PALÁCŮ, MUZEÍ
Typ ubytování (např. Hotel ***, Stan ...)
hotel

GPS souřadnice nejsou dostupné.

Žádné recenze pro tento hotel.