Vyhledávání zájezdu
Jarní Benelux a květinový park Keukenhof - Nizozemsko

Jarní Benelux a květinový park Keukenhof

Nizozemsko

Benelux, HotelJarní Benelux a květinový park Keukenhof

Počet termínů:

0 termínů / 0 Last minute / 0 First minute

Strava:

-

Doprava:

- -

Počasí:Anotace
Země plné květin, lahodných sýrů, větrných mlýnů, malých městeček s kouzelnými zákoutími – to jsou státy Beneluxu. Vdechneme slaný vítr od moře, projdeme se podél polí tulipánů, nasajeme atmosféru z obrazů starých mistrů v Amsterdamu, Bruggách a Gentu.

Zájezd provází Petr Horák

Gent - Bruggy - Delft - Haag - Keukenhof - Zaanse Schans - Amsterdam

Program zájezdu
1. den zájezdu

Odjezd z ČR ve večerních hodinách.2. den zájezdu

Ráno návštěva vlámského města GENT, které bylo ve středověku považováno za konkurenta Paříže, historické jádro, malebné nábřeží Graslei, úžasně zachované cechovní domy, Korenmarkt, dominanta města Belfort. Kolem poledne příjezd do „Benátek severu“, romantických BRUGG. Prohlídka středověkého města, historické jádro na ostrově (UNESCO), náměstí Burg s radnicí Stadhuis, náměstí Markt, hlavní náměstí a tržiště města, zvonice, bazilika Svaté Krve, gotický kostel Panny Marie - Michelangelovo sousoší Madony s dítětem vytvořené z bílého mramoru, tzv. Bruggská madona. Fakult. projížďka lodí po kanálech, individuální volno, kde na nás na každé ulici čeká prodejna s krajkami a vyhlášené belgické pralinky a pivo. Odjezd na ubytování.3. den zájezdu

Dopoledne navštívíme město DELFT, prohlídka, historické centrum, kostely Oude Kerk a Nieuwe Kerk, renesanční a gotické štítové domy aj., pokračujeme k prohlídce sídelního města nizozemské vlády HAAG, staré město, mj. Binnenhof, Mauritshuis. Odpoledne světově proslulý a nejslavnější květinový park Holandska KEUKENHOF, kde každý rok na 32 ha vykvete kolem 6 milionů cibulovin, hlavně tulipánů, narcisů a hyacintů. Právě v dubnu bude vše v plném květu.4. den zájezdu

Ráno prohlídka obydleného skanzenu s dřevěnými domy, větrnými mlýny, tradičními kroji v ZAANSE SCHANS s ukázkou výroby dřeváků, sýrů. Zbytek dne strávíme v korunovačním městě AMSTERDAM, náměstí Dam, Královský palác, malé uličky s krámky, květinový trh, brusírny diamantů, fakult. Muzeum Vincenta van Gogha (muzeum schraňuje většinu Van Goghových prací) nebo Rijksmuseum (největší státní muzeum v Nizozemsku s kolekcí nizozemských mistrů), fakult. projížďka lodí po kanálech. Večer odjezd domů.5. den zájezdu

Předpokládaný návrat do ČR v dopoledních hodinách.
Cena zahrnuje
dopravu lux. klim. busem 2x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím2x snídaněprůvodce
Cena nezahrnuje
vstupnéfakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“Muzeum Van Gogh - nutná rezervace v CK min. 1 měsíc před odjezdem.
Fakultativní příplatek
1lůžk. pokoj 1900 Kčkomplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč
Nástupní místa
13.04. - 17.04. odjezd A, B, L + Plzeň

Přehled nástupních míst najdete ZDE
Sleva
3.osoba na pokoji 400 Kč
Typ ubytování (např. Hotel ***, Stan ...)
hotel
Ikony pro web
oblíbené
Orientační ceny vstupného
Amsterdam: Van Gogh muzeum 15 €

Amsterdam: Rijksmuseum 18 €

Amsterdam: plavba po grachtech 15,50 €

Amsterdam: královský palác 10 €

Amsterdam: Rembrandsthaus 12,50 €

Keukenhof: 15 €

Aalsmeer: burza 6 €

Zaanze Schans: zdarma

Zaanse Schans: Verkade Pavillion 7 €

Bruggy: kostel Panny Marie 2 €

Bruggy: Belfort 8 €

Bruggy: Radnice 4 €

Gent : Belfort 6 €
Kapesné
dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme cca 60 - 80 €

GPS souřadnice nejsou dostupné.

Žádné recenze pro tento hotel.