Vyhledávání zájezdu
Hallstatt a Vánoce v solné komoře, romantika rakouského adventu - Rakousko - Horní Rakousy - Dachstein West - Hallstatt

Hallstatt a Vánoce v solné komoře, romantika rakouského adventu

Rakousko » Horní Rakousy » Dachstein West » Hallstatt

,Hallstatt a Vánoce v solné komoře, romantika rakouského adventu

Počet termínů:

0 termínů / 0 Last minute / 0 First minute

Strava:

-

Doprava:

- -

Počasí:Označení ubytovací kapacity dle pořadatele: Hallstatt A Vánoce V Solné Komoře Romantika Rakouského Adventu
Popis
Užijte si nádherný vánoční čas v romantickém prostředí Solné komory - vánoční zvyky, vůně sušenek, punč, svítící lucerny, tradiční trhy starých řemesel v Hallstattu, Bad Ischlu, Wolfgangský advent, a to vše bez shonu velkých měst, v příjemné předvánoční atmosféře.

1. den zájezdu: Odjezd dle nástupních míst, Praha v cca 5.30 hod., do oblasti Solné komory k jezeru TRAUNSEE. Radostné očekávání Ježíška zde pocítí každý. Návštěva GMUNDENU , adventní trhy na náměstí, keramická zvonkohra na radnici. Pokračujeme jezerní promenádou k vodnímu zámku ORT , ojedinělá atmosféra, arkádové náměstí s vánoční výzdobou, tradiční adventní trh. Přejezd do císařského městečka BAD ISCHL , volno k návštěvě adventních trhů v centru města, možnost koupání ve zdejších termálních lázních Europatherme . 2. den zájezdu: Půvabný adventní trh na malebném náměstí v městečku HALLSTATT , ležícím u břehů stejnojmenného jezera. Pokračujeme k jezeru WOLFGANGSEE , tisíce světélek, vysoká svítící lucerna uprostřed jezera, tradiční trhy, to je Wolfgangský advent, který patří k nejkrásnějším v Rakousku. Návštěva ST . GILGEN s obří adventní svící, prohlídka rodiště Mozartovy matky. Fakult. plavba po jezeře kolem lucerny do ST . WOLFGANGU na druhém břehu - živé jesličky, výstava betlémů, kostel sv. Wolfganga se slavným vyřezávaným oltářem. Odjezd do ČR.
Doprava
Nástupní místa : 09.12. - 10.12. odjezd A, L
Zájezd zahrnuje
1x snídani, 1x ubytování v hotelu***+ - 2lůžk.pokoje s příslušenstvím, dopravu lux. klim. busem, průvodce
Zájezd nezahrnuje
1lůžk. pokoj 650 Kč, Fakultativní příplatek:, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 70 Kč, večeře o 3 chodech 350 Kč, vstupné, fakult. služby, plavby lodí a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"

GPS souřadnice nejsou dostupné.

Žádné recenze pro tento hotel.