Vyhledávání zájezdu
GRUZIE - ARMÉNIE - ÁZERBAJDŽÁN - Zakavkazsko - Arménie

GRUZIE - ARMÉNIE - ÁZERBAJDŽÁN - Zakavkazsko

Arménie

, HotelGRUZIE - ARMÉNIE - ÁZERBAJDŽÁN - Zakavkazsko

Počet termínů:

2 termíny / 0 Last minute / 0 First minute

Strava:

Dle programu

Doprava:

letecky Praha

Počasí:

Dnes Počasí v Yerevan - transparent 28°C


Označení ubytovací kapacity dle pořadatele: Arménie - Gruzie - Za krásami Jižního Kavkazu
Popis
Kavkaz - geografický předěl mezi Evropou a Asií i dávná křižovatka kultur a národů
Doplňující informace
Nechme se obejmout vlídným subtropickým klimatem černomořského pobřeží na jižním úpatí Kavkazu. Místní čajové plantáže a sady citrusových plodů zásobovaly celý Sovětský svaz! Sopečný kužel čtyřtisícového Aragatzu a ohromný, legendami opředený Ararat. Gruzie i Arménie si až do dnešních dnů uchovaly živé křesťanské monastýry vybudované na malebných místech daleko i od současné civilizace. Vřelá povaha místních obyvatel, arménský koňak, silné gruzínské víno a delikátní kavkazská kuchyně nás budou na cestě doprovázet. Z obou zemí vám chceme ukázat maximum."

"

Zájezd za poznáním území Jižního Kavkazu. Důraz se klade na bohatství kulturního dědictví, přírodní krásy a poznání života a tradic místních obyvatel. Čas bude i na ochutnávku vyhlášeného arménského koňaku či gruzínského vína. Možné je absolvovat dlouhou i krátkou variantu zájezdu bez Arménie.
Den 1. - 2.
Letecky do ARMÉNIE, Jerevanu. Prohlídka atrakcí hlavního města. Památník genocidy Tsitsernakaberd. Památník písemnictví Matenadaran. Modrá mešita. Vyhlídková „galerie“ Kaskáda. Seznámení s arménským jídelníčkem. Vlahý večer u barevných fontán na náměstí Republiky.
Den 3.
Prohlídka zčásti v jeskyních vybudovaného monastýru Geghard (UNESCO). Římský chrám Garni (UNESCO), jediný v celém bývalém SSSR. Tisíce čedičových sloupů daly vzniknout jménu Údolí píšťal podél řeky Azat.
Den 4.
Působivé ruiny katedrály Zvarnots (UNESCO) a kostelík Hripsime přímo spojený s"příchodem křesťanství do Arménie. Centrum arménské církve v Ečmiadzinu (UNESCO). V Oshakanu si doslova ohmatáme arménskou abecedu u hrobu jejího vynálezce, Mezropa Maštoce. Návštěva nové katedrály sv. Trojice s"ostatky sv. Řehoře.
Den 5.
Jezero Kari Lich (3"200 m) na úpatí nejvyšší arménské hory Aragatz (4 095 m). Horská step v okolí pevnosti Amberd s"kočovnými pastevci ovcí jezídy. Monastýr Hovhanavank nad strmými stěnami kaňonu. Exkurze do likérky Ararat s ochutnávkou vyhlášeného koňaku.
Den 6.
Omračující blízkost Araratu si vychutnáme u monastýru Khor Virap. Vyhlášená vína z oblasti Areni a dokonale zrekonstruovaný monastýr Noravank v odlehlé skalní soutěsce budou předehrou k působivému výjezdu do Selimského průsmyku (2 410 m). Karavanseráj připomene nepříliš vzdálené časy karavan putujících po Hedvábné stezce. Monastýr Sevanavank na poloostrově obklopeném modravou hladinou jezera Sevan. Hřbitov Noratus s tisícovkou křížů khačkar. Nocleh u jezera Sevan.
Den 7.
Přesun do provincie Lori. Nad srázy ukázkového kaňonu řeky Debed se skrývají monastýry Sanahin (UNESCO) a Haghpat (UNESCO), středověká centra velkého náboženského a kulturního významu. Opevněný klášter Akhtala s"nádherně zachovalými freskami, zde opustíme ARMÉNII a zamíříme do GRUZIE. Přejezd do hlavního města Tbilisi.
Den 8.
Celodenní prohlídka životem tepající gruzínské metropole Tbilisi. Chrám Svaté trojice Sameba - nejvyšší pravoslavný chrám v Zakavkazku. Skleněný Most míru. Výhledy na město z moderní lanovky. Pevnost Narikala. Nábřeží řeky Mtkvari s prosklenými novostavbami. Krámky ve čtvrti Avlabari. Procházka starým městem. Platany lemované uličky historického centra, Rustaveliho třída. Fakultativně možnost termálních koupelí v sirných lázních."
Den 9.
Náboženským centrem Gruzie je nedaleká Mtscheta (UNESCO) s nejvýznamnější gruzínskou katedrálou a klášterem Džvari nad soutokem Mtkvari a Aragvi. Středověká katedrála Sveti-Tskhoveli byla korunovačním místem gruzínských panovníků. Ve Stalinově rodišti Gori navštívíme jeho rodný dům a muzeum včetně privátního železničního vozu. Unikátní jeskynní město Uplis-Tsikhe. Přejezd do druhého největšího města země, Kutaisi. Návštěva katedrály Bagrati (UNESCO).
Den 10.
Významný klášterní komplex Gelati (UNESCO) s bohatou freskovou výzdobou. Průnik podél řeky Inguri do Svanetie, země hrdých horalů. Vynález kola pronikl do těchto odlehlých údolí až ve 20. století s vybudováním cesty. Vysoké obranné věže dokreslují kolorit kamenných vesniček. Ubytování v hlavním centru oblasti, Mestii.
Den 11.
Nádherný vrchol Ušba spolu s dalšími štíty tvoří kulisu putování džípem po kamenitých cestách do nejvýše položené evropské osady Ušguli (UNESCO) pod monumentální štíty nejvyšší gruzínské hory Schary (5 068 m). Návrat do Mestie.
Den 12.
Pěší výlet údolím řeky Mestiachala k ledovci Chalaadi (2"300 m, 5 hodin chůze). Etnografické muzeum. Nocleh v"Mestii.
Den 13. - 14.
Sjezd z"hor k pobřeží Černého moře. Citrusy, čajové plantáže. Pokračování do Batumi. Vlahá náruč Adžárie, bájné Kolchidy, nás přijme na celé dva dny, kdy opustíme divoké horské kraje a odpočineme si u moře. Prohlídka zajímavostí v Batumi. Abecední věž, památník argonautů, technická univerzita. Večerní zpívající fontány.
Den 15.
Přejezd z"Batumi do lázeňského města Borjomi, ochutnávka místní minerální léčivé vody. Pokračování dále do historického města Akhaltsikhe. Prohlídka města. Nocleh v"Akhaltsikhe.
Den 16.
Přejezd do Vardzie. Cestou zastávka v"pevnosti Khertvisi. Nádherný kaňon řeky Mtkvari ukrývá středověké skalní město Vardzia (UNESCO). Unikátní jeskynní komplex vytesaný do skal již ve 12. století mohl v"případě nebezpečí poskytnout útočiště až 50"000 lidí! Komplex byl po zemětřesení a následném dobytí Peršany v"16. století opuštěn. Dnes zde přebývá jen několik mnichů. Hlavní atrakcí je klášterní kostel se sloupovým portálem. Večer návrat do Akhaltsikhe.
Den 17.
Návrat zpět do výšin Velkého Kavkazu. Scénická cesta kolem pevnosti a katedrály Ananuri do lyžařského střediska Gudauri.
Den 18.
Putování přes malebný průsmyk"Džvari"(2 379 m) na severní stranu Kavkazu do"Kazbegi. Pod vrcholem"Kazbegu"byl dle řeckých bájí na dlouhá léta přikován Prometheus. Odvezeme si také kousek skály jako pouto k této hoře?"Výjezd džípy nádherným údolím ke kostelu"Gergeti"(2"170 m)."Nádherná velehorská příroda. Bude počasí přát výhledům na vrchol"Kazbegu"(5 047 m)? Návrat do"Tbilisi.
Den 19.
Letecký návrat domů.

GPS souřadnice nejsou dostupné.

Žádné recenze pro tento hotel.