Vyhledávání zájezdu
Grand Tour Skandinávií - velká cesta na daleký sever - Finsko

Grand Tour Skandinávií - velká cesta na daleký sever

Finsko

,Grand Tour Skandinávií - velká cesta na daleký sever

Počet termínů:

0 termínů / 0 Last minute / 0 First minute

Strava:

-

Doprava:

- -

Počasí:Označení ubytovací kapacity dle pořadatele: GRAND TOUR SKANDINÁVIÍ
Anotace

Vydejte se s námi na daleký sever za půlnočním sluncem až na „konec světa“ na Nordkapp. Cesta nám umožní navštívit krásné oblasti Švédska, Finska a Norska. Navštívíme hlavní město Finska - Helsinky, Švédska - Stockholm. Na dalekém severu poznáme nekonečné finské lesy, skalnaté hory souostroví Vesterály a Lofoty nad polárním kruhem. Budeme se plavit velkými skandinávskými trajekty a užívat si nádherných výhledů, jak na Baltu, tak na Norském moři. Více času také strávíme v krásné severské přírodě - skalní hřeben Koli, nejkrásnější finská hora Saana, ostrov Magerøya a nabízíme i možnost lodního výletu kolem skalnatých skandinávských pobřeží.

Kalmar - Stockholm - Helsinky - Savonlinna - Kerimäki - Napapiiri - NP Saariselkä - Inari - Nordkapp - Alta - NP Kilpisjärvi - souostroví Vesterály a Lofoty - Kabelvag - Reine - Å - Svolvaer - Mo I Rana - Trondheim - Lund

Program zájezdu

1. den zájezdu
Odjezd dopoledne z ČR. Přejezd na noční trajekt do Švédska (7,5 hod.).

2. den zájezdu

Návštěva přístavního města KALMAR u Kalmarského průlivu oddělujícího pevninu a ostrov Öland, starý zámek ze 14. - 16. stol. Dojezd na ubytování do oblasti Stockholmu.

3. den zájezdu

STOCKHOLM, prohlídka „Benátek severu“, rozložených na ostrovech jezera Mälaren, Gamla Stan - staré město s Královským palácem, kostely, Parlament, vyhlídka z Radniční věže, možnost návštěvy muzea lodi Vasa. Pozdě odpoledne plavba mezi tisíci ostrůvky - nezapomenutelné výhledy - trajektem Stockholm – Helsinky (16 hod., v ceně 4lůžk. kajuty a snídaně).

4. den zájezdu

Dopoledne připlutí do HELSINEK, hlavního města Finska: centrum města na Senátním náměstí kolem luteránského domu, pravoslavný chrám, prezidentský palác, malebný trh u přístavu, skalní chrám Tempeliaukiokirkko, vyhlídka z věže Olympijského stadionu. Nocleh.

5. den zájezdu

FINSKÁ JEZERNÍ PLOŠINA, jízda po úzkých šíjích (eskery) mezi labyrintem jezer, nejznámější je esker PUNKAHARJU. Město SAVONLINNA se starým kamenným hradem OLAVINLINNA na ostrově, jedním z nekrásnějších a největších finských hradů. KERIMÄKI, největší dřevěný kostel ve Finsku. Jedinečná vyhlídková skála KOLI nad jezerním systémem Pielinen ve finské Karélii. Nocleh.

6. den zájezdu

Přejezd na sever Finska. Návštěva vesničky Santa Clause NAPAPIIRI na polárním kruhu, odkud je možné zaslat pozdrav přímo z polární pošty a získat certifikát o překročení polárního kruhu. Národní park SAARISELKÄ s vyhlídkovým vrcholem KAUNISPÄA. Nocleh u jezera Inari.

7. den zájezdu

Městečko INARI s laponským skanzenem u posvátného jezera. Přejezd do Norska. Ubytování. Večer přejezd podmořským tunelem na ostrov Magerøya. V případě pěkného počasí krátká pěší vycházka s výhledem na NORDKAPP HORN. NORDKAPP - Severní mys, triumfální konec Evropy, výhledy na Severní ledový oceán, příp. i půlnoční slunce. Pozdě v noci návrat na ubytování.

8. den zájezdu

ALTA (UNESCO) - skalní rytiny a muzeum, asi 3000 skalních rytin z doby kamenné pod širým nebem. Přejezd severskou krajinou plnou vodopádů, fjordů a rozeklaných hor, polární krajinou, která vrcholí u Lyngenfjordenu, kde se nám otevře nádherný pohled na rozeklané horské štíty pohoří Lyngsalpene. Nocleh.

9. den zájezdu

Pěší výstup na nejkrásnější finskou horu SAANA (1029 m) s širokým rozhledem, která se nachází v NP Kilpisjärvi na norsko-švédsko-finském pomezí. Jedno z nejlepších lososových míst v Norsku, trojité, 600 m dlouhé peřeje MÅLSELVFOSSEN. Nocleh.

10. den zájezdu

Zastávka u moderní plastiky Kamenný dům v Evenes. Přejezd po kilometr dlouhém mostu Tjelsundbru na souostroví VESTERÁLY. Jízda silnicí s mnoha dlouhými tunely na souostroví LOFOTY. Možnost cca 1,5 hod. dlouhého lodního výletu kolem skalnatého pobřeží v oblasti Lofot. Největší dřevěná katedrála na sever od Trondheimu v KABELVÅGU. Nocleh.

11. den zájezdu

Souostroví LOFOTY, úchvatné scenérie Severu. Vyhlídková jízda až na konec souostroví Lofoty se zajímavými pohledy na vysoké hory. Malebné rybářské domečky rorbu, sušáky na tresky, tisíce racků. REINE, které bylo několikrát vyhlášeno za nejkrásnější místo Norska. Městečko Å na nejjižnějším cípu Lofot, kde končí nejen lofotská silnice, ale také svět lidí a začíná svět vikingských bohů. SVOLVAER, hlavní město Lofotského souostroví. Nocleh.

12. den zájezdu

Dopoledne plavba trajektem zpět na norskou pevninu. Cesta divokou krajinou NORDLANDU podél nesčetných jezer a fjordů s okouzlující scenérií majestátních hor. Přestávky na zajímavých místech. Zastávka na NORSKÉM POLÁRNÍM KRUHU. Město na břehu Ranafjordu, obchodní centrum oblasti, plastika Havman v MO I RANA. Mohutné peřeje LAKSFORSEN. Nocleh.

13. den zájezdu

Přejezd středním Norskem, kolem mnoha malebných divokých vodopádů a jezer. 9hod.prohlídka TRONDHEIMU - třetího největšího města Norska s katedrálou, která je považována za nejkrásnější gotickou stavbu severní Evropy, a mnoho dalších zajímavostí. Noční přejezd.

14. den zájezdu

Prohlídka města LUND - významné kulturní centrum jižního Švédska s pěknou románskou katedrálou. Přejezd na jih Švédska do přístavního města TRELLEBORG. Večer odplutí, plavba do německého Rostocku (cca 7,5 hod.).

15. den zájezdu

Příjezd do ČR v odpoledních hodinách.

Cena zahrnuje
dopravu lux. klim. busem11x ubytování (10x v jednoduchých turistických hotelech, hostelech a chatkách ve vícelůžkových pokojích - převážně 4lůžkových, 1x ubytování v 4lůžk. kajutách na trajektu)4x snídanitrajekt Rostock - Trelleborg – Rostock, trajekt Stockholm – Helsinkyvnitrostátní trajektypodmořský tunel na ostrov Magerøyaprůvodce
Cena nezahrnuje
vstupnéfakult. službyvše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek
4lůžk. kajuta na trajektu Rostock - Trelleborg 700 Kč/os/1 cesta, na zpětné potvrzeníkomplex. pojištění vč. storna zájezdu 530 Kč s možností připojištění vyššího storna zájezdu + 250 Kčnutné rezervace předem v CK min. 14 dnů před odjezdem - Stockholm – Vasa muzeum cca 11€, Lofotynutné rezervace předem v CK min. 14 dnů před odjezdem -lodní výlet cca 70 €, platba na místě průvodci
Nástupní místa
04.07. - 18.07. odjezd J* + Teplice
24.07. - 07.08. odjezd A + Ostrava (+500) + Teplice

Přehled nástupních míst najdete ZDE
Podnadpis
VELKÁ CESTA NA DALEKÝ SEVER
Typ ubytování (např. Hotel ***, Stan ...)
turistický hotel/hostel/chatka
Orientační ceny vstupného
Nutné rezervace předem v cestovní kanceláři nejpozději 14 dní před odjezdem zájezdu:
1) Stockholm - Vasa muzeum - zlevněné vstupné 11 € pouze v případě rezervace předem. Platba bude na místě průvodci v Eurech
2) Lofoty: lodní výlet - 600 NOK nebo 70 €, platba na místě průvodci, výlet se uskuteční v závislosti na dobrém počasí
Švédsko:
Kalmar: zámek 130 SEK
Stockholm:
Královský palác 150 SEK
Zbrojnice 60 SEK
Radnice 100 SEK
věž radnice 50 SEK
kostel Strokyrkan 40 SEK
kostel Ridarholmkyrkan 40 SEK
Nobelovo muzeum 100 SEK
Finsko:
Hrad Olavinlinna - 9 € + 2 € místní průvodce
Kerimaki - zvonice kostela - 2 €
Napapiiri - certifikát na polárním kruhu 4,2 €
foto se Santa Klausem 5 ks foto - 30 €
Inari - Siida Museum - Laponský skanzen - 10 €
Norsko:
Nordkapp - 260 NOK (cena se každý rok navyšuje), děti do 14 let - 100 NOK
certifikát na Nordkappu - 55 NOK
Alta - 105 NOK
Målselvfossen - 40 NOK
Kabelvåg katedrála - 35 NOK
Certifikát na norském polárním kruhu - 99 NOK
Trondheim - katedrála+muzeum+klenoty - 180 NOK
loď na Munkholmen - Mnišský ostrov - 80 NOK zp.
pevnost na ostrově - 30 NOK
Kapesné
dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme na vstupy cca 40 €, cca 750 NOK + mořský výlet cca 600 NOK, cca 350 SEK
Zajímavosti
Poznávací zájezd Norsko

Norsko pro mnohé lidi znamená cestovatelský ráj s překrásnou přírodou a scenériemi, které berou dech. Zájezdy do Norska jsou velice oblíbené právě mezi milovníky přírody a skandinávské krajiny. V Norsku můžete obdivovat hory a malebná údolí a také fjordy zaříznuté hluboko do norské krajiny. Pojeďte tedy s námi na zájezd do Norska a vychutnejte si všechny tyto norské zajímavosti.GPS souřadnice nejsou dostupné.

Žádné recenze pro tento hotel.