Vyhledávání zájezdu
Finsko a Estonsko - Finsko

Finsko a Estonsko

Finsko

, HotelFinsko a Estonsko

Počet termínů:

0 termínů / 0 Last minute / 0 First minute

Strava:

-

Doprava:

- -

Počasí:Popis zájezdu
Tallinn • Helsinky • Turku • Rauma • Tampere • Lahti • Savonlinna • Porvoo • Vilnius

Termín | 3.–12. srpna 2018

Cena | 16 950 Kč

Nástupní místa:Brno | Vyškov | Prostějov | Olomouc | Kroměříž | Zlín | Přerov | Hranice | Nový Jičín | Frýdek-Místek | Ostrava


Den 1.
Odjezd z Brna ve 4.15 směr Olomouc, průjezd Polskem a Litvou. Ve večerních hodinách příjezd na ubytování na území Lotyšska. Nocleh.
Den 2.
Po snídani pokračování do Estonska. Po poledni příjezd do metropole Tallinnu, prohlídka města, které je perlou středověké architektury. Historické jádro je obehnáno vysokými hradbami s 26 obrannými věžmi. Na kopci Toompea nad městem se nachází hrad odkud je krásný výhled na historické centrum a na přístav. Uvidíme pravoslavný chrám Alexandra Něvského, gotickou radnici z 15. století – nejstarší v severských zemích, kostel sv. Olafa, městské opevnění se štíhlými věžemi a uličky starého hanzovního města. Ubytování a nocleh.
Den 3.
Po snídani dokončení prohlídky města: ruiny středověkého kláštera Pirita, olympijská vesnice, palác a park v Kadriorgu, dříve palác Petra Velikého, dnes sídlo estonského prezidenta, nazývané estonské Versailles, možnost nákupu suvenýrů či posezení v kavárně. Po poledni nalodění na trajekt a plavba přes Finský záliv do Helsinek, navečer prohlídka nejvýznamnějších pamětihodností finské metropole – historické centrum s protestantským dómem a univerzitou, sídlo vlády, Uspenská katedrála, originální Sibeliův monument atd. Ubytování v oblasti Helsinek.
Den 4.
Po snídani možnost návštěvy finské sauny přímo v hotelu a poté dokončení prohlídky Helsinek včetně slavného Skalního kostela – jedné z největších atrakcí města, Olympijský stadion s vyhlídkovou věží, odkud je krásný výhled na celé město, hala Finlandia od architekta Alvara Aalta. Odpoledne plavba lodí k pevnosti Suomenlinna, která se nachází na ostrovech a je památkou UNESCO. Nocleh.
Den 5.
Po snídani prohlídka živého univerzitního města Turku, které do roku 1812 v dobách švédské nadvlády bývalo hlavním městem Finska. Přejezd do městečka Rauma, které bylo roku 1991 zapsáno na seznam UNESCO jako nejzachovalejší a nejcelistvější dřevěné město ve Skandinávii – procházka malebnými uličkami a úzkými průchody s příjemnou atmosférou. Přejezd do oblasti Tampere. Ubytování a nocleh.
Den 6.
Po snídani prohlídka Tampere, které již leží v tzv. Finské jezerní plošině. Město bylo založeno roku 1770 a je nejvýznamnějším centrem výroby v zemi. I přesto si však zachovává příjemný ráz, ke kterému patří i místní bohatá umělecká scéna. Přejezd přes město Lahti, zastávka u zdejších známých skokanských můstků s možností vyjet na vyhlídkovou plošinu. Pokračování do oblasti Verla, známé výrobou papíru, zdejší továrny z 19. století jsou na seznamu UNESCO. Pokračování přes
Den 7.
Po snídani prohlídka Savonlinny a jejího okolí. Město se rozkládá na řadě ostrůvků a je jedním z nejpříjemnějších ve Finsku. Hlavní atrakcí je fascinující hrad Olavinlinna, založený roku 1475 na ostrově uprostřed jezera. V nedaleké vesničce Kerimäki se nachází monumentální kostel z poloviny 19. století, který je údajně největším dřevěným kostelem na světě s kapacitou 3000 lidí. Návrat na ubytování, nocleh.
Den 8.
Po snídani přejezd do Helsinek. Cestou malebné městečko Porvoo s typickou dřevěnou architekturou. V případě pěkného počasí je možné zastavit i na koupání. Navečer ubytování v oblasti Helsinek, nocleh.
Den 9.
Po snídani plavba trajektem do Tallinnu a odtud přejezd do Vilniusu. Navečer prohlídka malebného centra litevské metropole (UNESCO) – Katedrální náměstí, kostel sv. Anny, Gediminasova věž a další. Ubytování na nocleh.
Den 10.
V časných ranních hodinách odjezd z Vilniusu a cesta přes Polsko zpět do ČR. Příjezd do Brna ve večerních hodinách.

GPS souřadnice nejsou dostupné.

Žádné recenze pro tento hotel.