Vyhledávání zájezdu
Etiopie - Silvestr mezi nejzajímavějšími kmeny Afriky - Etiopie

Etiopie - Silvestr mezi nejzajímavějšími kmeny Afriky

Etiopie

, ProgramEtiopie - Silvestr mezi nejzajímavějšími kmeny Afriky

Počet termínů:

0 termínů / 0 Last minute / 0 First minute

Strava:

-

Doprava:

- -

Počasí:Popis
Oslavte s námi SILVESTR v Etiopii. Prožijte nový rok netradičně! Etnicky nejpozoruhodnější a nejpůvodnější země černé Afriky. Rozesmátý svět krásných lidí. Poznáme maximum z nejzajímavějších etnik, necháváme i prostor nahodilosti rituálů. Možné prodloužení o týdenní okruh na sever Etiopie. Skvosty architektury odlišných stylů. Křesťanství, islám, animismus. Cestujeme v malé skupince.
Ubytování
Hotel
Doplňující informace
Zájezdy do Etiopie jsme začali organizovat jako první CK v ČR. Nabízíme bohatou zkušenost a znalost destinace.

Díky odvěké izolovanosti se nyní otevírají možnosti pro poznání pohádkové země afrického rohu. Etiopie si uchovala do dnešních dnů nejpůvodnější exotiku. Během jižního okruhu bude cílem seznámit se s životním stylem zajímavých kmenů. V našlapaném programu se budeme snažit poznat maximum z nejzajímavějších etnik. Právě zde žijí krásní lidé! V harmonogramu necháváme prostor pro nahodilost rituálů. Akce nepatří k těm fyzicky náročným. Náročnější pro některé účastníky může být zdejší klima a prašné, nekvalitní úseky cest. Po celou dobu akce budeme užívat pronajatá vozidla (na jihu džípy 4x4), které budou řídit místní řidiči. Ubytováni budeme v jednoduchých hotýlcích.
Do časového harmonogramu nejsou zařazeny žádné noční přesuny. „POZNÁNÍ“ bude tentokrát pro nás na prvním místě!

Den 1.
Letecky do ETIOPIE. Hlavní město Addis Abeba. První seznámení s etiopskou kulturou.
Den 2.
Přejezd savanou podél jezer Velké příkopové propadliny Shalla a Abyata. Ráj ornitologů. Etnikum Oromo. Kolem alkalického jezera Langano - jediného v oblasti příkopové propadliny, kde nehrozí krokodýli. Do Shashemane, města s početnou populací jamajských rastafariánů. Nocleh v Awassa.
Den 3.
Awassa, městečko na březích krásného jezera. Rybí trh s vodními ptáky (marabu, pelikáni, nilskéhusy, ledňáčci), šance vidět a fotografovat guerézy pláštíkové. Cesta pohádkovou krajinou do Arba Minch.
Den 4.
Jinka, hlavní město oblasti Omo – návštěva etnografického muzea. Kmen Ari. Na jih od Jinky se nacházejí nejpestřejší etnické skupiny.
Den 5.
NP Mago. Šance na slony, buvoly. Dostaneme se k Mursi, bizarnímu kmeni s odlišnými rituály? Ženy s destičkami ve rtu i v uších, šokující zdobení. Drsná atmosféra nahých těl s puškami.
Den 6.
Kay Afer (Rudá země) a území kmene Bana. Turmi, centrum kmene Hamar. 
Den 7. - 8.
Omo s krokodýly. Omorate - kmen Geleb. Desanečové - pastevci dolního toku řeky Omo. Nomádi s primitivními chýšemi z kůží. Karo - svérázný svět nahých pomalovaných těl. Obří termitiště. Kmen Bana. Ženy oblečené v kůžích, kloboučky z tykví. Turmi - hrdí a krásní Hamarové, ozdoba jihu. Ženy s vlasy potřenými rudou hlinkou a výrazným jizvením těl. Muži s hliněnými účesy zdobenými pštrosími pery. Šance na tradiční slavnosti spojené s přeskakováním krav. 
Den 9.
Přejezd do Konso. Západní Konsové soupeřící s pasteveckým kmenem Tsamai. „New York“ - přírodní útvar vytvořený staletou erozí. Dřevěná opevnění. Král Konsů a jeho zajímavé „sídlo“. Strmé terasy jedinečné ve východní Africe. Napínavý průjezd vádí řek. Konso - domorodé vesnice s tajemnými sochami předků Waga. Přejezd do Arba Minch. 
Den 10.
Pohádková krajina okolí jezer Abaya a Chamo. Arba Minch - nejkrásnější Afrika (nejen podle knih), v okolí 40 minerálních pramenů, které daly místu jméno. Chencha. Výjezd džípem vysoko do hor – „africký Nepál“. Kmen Dorso, obří bambusové chýše jedinečné konstrukce evokující včelí úly. Zručnost místních dívek a žen dokazují ručně tkané barevné látky.
Den 11.
Celodenní přejezd do Shahshemene.
Den 12.
Z Shahshemene pokračování na východ do Dinsho a dále do Goba v oblasti NP Bale. Při stoupání do hor šance na první větší zvířata a endemické ptáky. Příjezd a nocleh v Goba (2 600 m).
Den 13.
Ráno výjezd na náhorní planinu Sanetti plateau v pohoří Bale. Jeden z nejscéničtějších národních parků černého kontinentu. Oblast výskytu nejvzácnější šelmy Afriky, vlčka etiopského. Přejezd náhorní plošiny, pozorování ptáků, výhledy na druhou nejvyšší horu Etiopie, vznešené prehistorické endemické lobelie. Sjezd do nižších pater parku do oblasti horských lesů. Zastávka v oromské vesnici. Večerní návrat zpět do Goba.
Den 14.
Přesun do Dinsho. Fakultativní výlet do rezervace Bale s možností pozorování endemických nyal horských, lesoňů menelikových. Pokračování přes Shashemene do Ziwai. Pozorování vodního ptactva kolem rybího trhu na břehu jezera.
Den 15.
Putování za vyvrcholením akce do Addis Abeby.
Den 16. - 16.
Letecký návrat domů.

GPS souřadnice nejsou dostupné.

Žádné recenze pro tento hotel.