Vyhledávání zájezdu
ETIOPIE - Nejzajímavější kmeny Afriky - Etiopie

ETIOPIE - Nejzajímavější kmeny Afriky

Etiopie

, HotelETIOPIE - Nejzajímavější kmeny Afriky

Počet termínů:

8 termínů / 0 Last minute / 0 First minute

Strava:

Dle programu

Doprava:

letecky Praha

Počasí:Označení ubytovací kapacity dle pořadatele: Etiopie - Nejzajímavější kmeny a památky na severu
Popis
Etnicky nejpozoruhodnější a nejpůvodnější země černé Afriky.
Doplňující informace
Etiopie si uchovala do dnešních dnů nejpůvodnější exotiku. Během jižního okruhu poznáme maximum z nejzajímavějších etnik, necháváme i prostor nahodilosti rituálů. Během prodloužení o severní okruh Etiopie budeme společně obdivovat skvosty architektury odlišných slohů. Unikátní jsou chrámy vytesané ve skále a mnoho dalších památek, které zde zanechaly předchozí civilizace. Křesťanství, islám, animismus. V srpnovém termínu chceme využít příležitosti zúčastnit se festivalu Donga, při kterém Surmové bojují tyčemi. Garance tohoto mimořádného zážitku není možná. Časový sled akce bude přizpůsoben, program se koncentruje na etnicky nejpestřejší jih Etiopie, severní okruh na historický sever se v tomto termínu nerealizuje.

"

Etiopie patří mezi našimi nejoblíbenějšími zeměmi na samý vrchol. Rychle se měnící země, která si na jihu ještě zachovává své původní etnické tradice, zatím co historicky atraktivní sever už zrcadlí kulturní proměny. Možná je dlouhá i kratší varianta akce. V srpnovém termínu změna programu z důvodu možnosti návštěvy festivalu Donga. Program na 22 dní bude soustředěn pouze na jih Etiopie, viz program zájezdu 128B.
Den 1.
Letecky do ETIOPIE. Addis Abeba. První seznámení s etiopskou kulturou. "
Den 2.
Přejezd savanou podél jezer Velké příkopové propadliny Shalla a Abyata. Ráj ornitologů. Etnikum Oromo. Kolem alkalického jezera Langano - jediného v"oblasti příkopové propadliny, kde nehrozí krokodýli. Do Shashemane, města s početnou populací jamajských rastafariánů. Nocleh v Awassa.
Den 3.
Awassa, městečko na březích krásného jezera. Rybí trh s vodními ptáky (marabu, pelikáni, nilské husy, ledňáčci), šance vidět a fotografovat guerézy pláštíkové. Cesta pohádkovou krajinou do Arba Minch.
Den 4.
Jinka, hlavní město oblasti Omo"– návštěva etnografického muzea. Kmen Ari. Na jih od Jinky se nacházejí nejpestřejší etnické skupiny.
Den 5.
NP Mago. Šance na africká zvířata. Dostaneme se k Mursi, bizarnímu kmeni s odlišnými rituály? Ženy s destičkami ve rtu i v uších, šokující zdobení. Drsná atmosféra nahých těl s puškami.
Den 6.
Kay Afer (Rudá země) a území kmene Bana. Turmi, centrum kmene Hamar.
Den 7. - 8.
Omo s krokodýly. Omorate - kmen Geleb. Desanečové - pastevci dolního toku řeky Omo. Nomádi s primitivními chýšemi z kůží. Karo - svérázný svět nahých pomalovaných těl. Obří termitiště. Kmen Bana. Ženy oblečené v kůžích, kloboučky z tykví. Turmi - hrdí a krásní Hamarové, ozdoba jihu. Ženy s vlasy potřenými rudou hlinkou a výrazným jizvením těl. Muži s hliněnými účesy zdobenými pštrosími pery. Šance na tradiční slavnosti spojené s přeskakováním krav. "
Den 9.
Přejezd do Konso. Západní Konsové soupeřící s pasteveckým kmenem Tsamai. „New York“ - přírodní útvar vytvořený staletou erozí. Dřevěná opevnění. Král Konsů a jeho zajímavé „sídlo“. Strmé terasy jedinečné ve východní Africe. Napínavý průjezd vádí řek. Konso - domorodé vesnice s tajemnými sochami předků Waga. Přejezd do Arba Minch."
Den 10.
Pohádková krajina okolí jezer Abaya a Chamo. Arba Minch - nejkrásnější Afrika (nejen podle knih), v okolí 40 minerálních pramenů, které daly místu jméno. Chencha. Výjezd džípem vysoko do hor – „africký Nepál“. Kmen Dorso, obří bambusové chýše jedinečné konstrukce evokující včelí úly. Zručnost místních dívek a žen dokazují ručně tkané barevné látky.
Den 11.
Celodenní přejezd do Shahshemene.
Den 12.
Z Shahshemene pokračování na východ do Dinsho a dále do Goba v oblasti NP Bale. Při stoupání do hor šance na první větší zvířata a endemické ptáky. Příjezd a nocleh v Goba (2"600 m).
Den 13.
Ráno výjezd na náhorní planinu Sanetti Plateau v"pohoří Bale. Jeden z"nejscéničtějších národních parků černého kontinentu. Oblast výskytu nejvzácnější šelmy Afriky, vlčka etiopského. Přejezd náhorní plošiny, pozorování ptáků, výhledy na druhou nejvyšší horu Etiopie, vznešené prehistorické endemické lobelie. Sjezd do nižších pater parku do oblasti horských lesů. Zastávka v oromské vesnici. Večerní návrat zpět do Goba.
Den 14.
Přesun do Dinsho. Fakultativní výlet do rezervace Bale s možností pozorování endemických nyal horských, lesoňů menelikových. Pokračování přes Shashemene do Ziwai. Pozorování vodního ptactva kolem rybího trhu na břehu jezera.
Den 15.
Putování za vyvrcholením akce do Addis Abeby.
Den 16.
Letecký návrat domů.
Den 16. - 17.
Cesta do exotického města Bahir Dar"na březích jezera Tana, nejvýše položené jezero Afriky. Lodě z papyru „tankwas“. Plavba ke koptským klášterům Ura Kidane Mehret a Kebran Gabriel. Mystické ostrovy jezera. Prameny Modrého Nilu, šance na hrochy a krokodýly. Vodopády Modrého Nilu Tiss Issat, kde se voda řítí v šíři 400 metrů. Kamenný portugalský most. Pulzující noční život s tačem (nápoj z medoviny). Kávový obřad - tradiční příprava kávy, která má kořeny právě v Etiopii.
Den 18. - 19.
Malebnou krajinou do císařského Gondaru. Odvěké centrum kultury, sídlo habešského císaře. Fasilidův hradní komplex Fasil Ghebbia, místní vodní lázně. Prvky maurské a indické architektury. Kostel Debre Birhan Selassie. Chrámy s unikátními freskami a ikonami, dech dávných časů. Wolleka - poslední místo Falašů, černých etiopských židů. Výroba znamenité keramiky a případný nákup. "
Den 20. - 22.
Cesta k chrámovému komplexu Lalibela z 12.století (UNESCO). Jedno z nejposvátnějších míst etiopské křesťanské kultury. Jedenáct monolitických skalních chrámů. „Osmý div světa“. Působivá atmosféra církevních obřadů, která pohltí. Přejezd z Lalibely tzv. „východní cestou” zpět do hlavního města Addis Abeby. Po cestě absolvujeme jeden nocleh v hotelu ve městě Dessie nebo Kombolcha.
Den 23. - 24.
Letecký návrat z"Addis Abeby domů.

GPS souřadnice nejsou dostupné.

Žádné recenze pro tento hotel.