Vyhledávání zájezdu
ERITREA - SÚDÁN, Pouštní tajemství s mimořádnou nadílkou historie - Súdán

ERITREA - SÚDÁN, Pouštní tajemství s mimořádnou nadílkou historie

Súdán

, HotelERITREA - SÚDÁN, Pouštní tajemství s mimořádnou nadílkou historie

Počet termínů:

0 termínů / 0 Last minute / 0 First minute

Strava:

-

Doprava:

- -

Počasí:Označení ubytovací kapacity dle pořadatele: Súdán - Architektonické skvosty, pouště i karavanní stezky
Popis
Země protkaná karavanními stezkami s mimořádnou nadílkou historie.
Doplňující informace
Vydejte se s"námi prožít nezapomenutelnou cestu za poznáním stále ještě "původní" Afriky."Budeme společně obdivovat skvosty architektury odlišných slohů, které zde zanechaly předchozí civilizace. Největší komplex pyramid na světě v Meroe. Písčitokamenitá"Núbijská poušť ležící v"nadmořské výšce až 1"500"m a její tradiční obyvatelé. Místa opředená legendami o dávných královstvích. Poznání naplněné na maximum!

Netradiční destinace určená především pro milovníky historie a pouštní krajiny. Země zachovávající si své původní etnické tradice. Cestujeme společně pronajatým vozidlem, kterým absolvujeme jediný dlouhý přejezd asi 500 km Bajúdskou pouští na sever. Přestože země je celkově velmi chudá, návštěvníky mile překvapí komfort, který cestování po Súdánu poskytuje. I přes několik noclehů pod stanem v"poušti nebo v"místních domech určených pro turisty si cestu užijeme s"plným stravováním včetně pitné vody."
Den 1. - 2.
Letecky do SÚDÁNU. Chártúm - nezapomenutelná scenérie soutoku Bílého a Modrého Nilu dávající vznik životadárnému veletoku Nil směřujícímu na sever do Egypta. Národní muzeum archeologie. Téměř 4000 let staré chrámy a hrobky byly přemístěny stovky mil do Chártúmu, aby byly zrekonstruovány. Omdurman. Návštěva mauzolea Mahdího, který stál v"čele odporu vůči osmansko-egyptské vládě v"Súdánu. Seznámení s"tancem Dervishů v Hamad Elneil. Návrat do Chártúmu, večeře v"restauraci s"živou hudbou.
Den 3.
Džípy Bajúdskou pouští na sever. Krajina s"úchvatnými scenériemi, termitiště. Pevnost Khandag ležící strategicky na břehu Nilu. Nocleh ve městě Dongola.
Den 4.
Návštěva místního trhu v"Dongole. Po staré cestě do Sesibi, kudy po staletí putovaly velbloudí karavany. Zastávka v"Tajab na břehu Nilu s"nádherným výhledem do krajiny. Prohlídka ostatků Achnatona Amenhotepa IV a jeho chrámu zasvěceného bohu Atonovi. Západ slunce nad chrámem Amuna v"Solebu. Chrám nechal vybudovat Amenhotep III podle architektonického skvostu chrámu Amuna v"Luxoru. Nocleh v"Solebu.
Den 5.
Prohlídka Amunova chrámu v"Solebu. Poznáme běžný život farmářů žijících na břehu Nilu? Kamenná kaple u Jebel Dosha a vesnice Sadenga s"chrámem zasvěceným královně Tiye, manželce Amenhotepa III. Trajektem přes Nil do Sai s"vyhlídkou na okolní ostrůvky. Šance na krokodýly. Nocleh v Sai. "
Den 6.
Prohlídka města původně sloužícího jako pevnost. Místní chrámy, netradiční egyptské hroby. Překročení Nilu do městečka Abri. Zajímavé setkání s"místními obyvateli ve vesničce Kosha. Cesta pouští přes núbijské vesnice, domy malované a zdobené unikátním způsobem. Staré lomy v"okolí Tombos. Nilské břehy porostlé datlovými palmami a šťavnatou zelení s nádhernou scenérií granitových skalisek tvořících katarakty.
Den 7.
Granitová stéla památníku vítězství Thutmose I. ve válce s"Núbijským královstvím. Kerma, jedna z nejčasněji urbanizovaných osad v"Africe. Návštěva západní „deffufy“, obrovského chrámu z"pálených cihel, unikátní ukázky núbijské architektury. Nocleh ve stanu v"oblasti písečných dun blízko města Kawa.
Den 8.
Kawa. Důležité náboženské a společenské centrum Kušitské říše. Achnatonův chrám byl však postaven Egypťany. Cesta pouští do Old Dongoly, sídla jednoho z křesťanských království. Projdeme pozůstatky města, navštívíme starý klášter. Večerní Karima na úpatí Jebel Barkal.
Den 9.
Návštěva královského pohřebiště 25. dynastie v Kurru. Pohřební komory s"dochovanými malbami. Údolí zkamenělých stromů. Stolová hora Jebel Barkal z"červeného pískovce. Posvátná hora Núbijců i Egypťanů. Chrám zasvěcený Amonovi. V"těchto místech našel inspiraci i Verdi pro svou operu Aida. Západ slunce z"vrcholu Jebel Barkal s fascinující scenérií chrámů a Nilu.
Den 10.
"Místní tržiště v"Karimě. Cesta k"pyramidám v"okolí Nuri. Vesnice Nuriů a pyramidy Napatských králů (750 př.n.l). Pohřebiště založené králem Taharkou (690 - 664 př.n.l). Pouští přes údolí Gazali do Atbary. Setkáme se cestou s"místními nomády? Poslední paprsky slunce prozáří světovou památku Horního Egypta - Meroe. Nocleh ve stanu v"Meroe. "
Den 11.
Královské město Meroe, pyramidy obklopené písečnými dunami jako zlatým náhrdelníkem. Největší komplex pyramid na světě. Amonův chrám, římské lázně, paláce a chrámy. Meroe bylo jedno z"prvních míst v"Africe, kde začali těžit a zpracovávat železnou rudu. Město Shendi, tržiště a tradiční výroba oděvů. Přejezd pouštním údolím Awatib do Musswaratu s"unikátní architektonickou stavbou Lvího chrámu. Město Naga, chrámy s"pozoruhodnými architektonickými prvky a reliéfy. Nocleh ve stanu v"Naga.
Den 12.
Ranní siesta v"Naga. Pozorování života nomádů a jejich každodenních obyčejů. Cestou do Chártúmu zastávka na tržnici v"Omdurmanu. Nocleh v"Chártúmu.
Den 13.
Letecký návrat domů.

GPS souřadnice nejsou dostupné.

Žádné recenze pro tento hotel.