Vyhledávání zájezdu
Drákulova Transylvánie, pohodový týden v Karpatech - Rumunsko

Drákulova Transylvánie, pohodový týden v Karpatech

Rumunsko

, HotelDrákulova Transylvánie, pohodový týden v Karpatech

Počet termínů:

0 termínů / 0 Last minute / 0 First minute

Strava:

-

Doprava:

- -

Počasí:Označení ubytovací kapacity dle pořadatele: DRÁKULOVA TRANSYLVÁNIE
Anotace
Navštívíme Transylvánii, oblast s nádechem dobrodružství, tajemna a romantiky. Seznámíme se s "perlou Karpat" Bucegijskými horami v Drakulově Transylvánii, které jsou nejnavštěvovanějším pohořím v Rumunsku. Pojeďte tedy s námi do kraje svérázného folklóru, pověstí, prastarých hradů a nádherných hor.
Program zájezdu
1. den zájezdu:

Odjezd z ČR v ranních hodinách přes Slovensko a Maďarsko.2. den zájezdu:

Ráno příjezd do horského městečka SINAIA, ležícího v blízkosti nejvyšších útesů Evropy, ubytování v hotelu, dopolední snídaně. Pěší procházka k pohádkově krásným zámkům PELEŠ, které byly kdysi vládní odpočinkovou rezidencí Nicolase Ceaucesca. Večeře v hotelu.3. den zájezdu:

Výjezd lanovkou na BABELE do výšky 2200 m, možnost pěší túry do údolí IALOMITA s návštěvou dlouhé krápníkové jeskyně a kláštera nebo okruh k válečnému kříži (M. Caraiman), k vysílači (M. Costila) v sedle s výhledem na nejvyšší vrchol Omul (2507 m), pro zdatné výstup na nejvyšší vrchol. Zpět na Babele a lanovkou do Busteni. Návrat na hotel, večeře.4. den zájezdu:

Celodenní výlet do bělostného vápencového pohoří PIATRA CRAIULUI, turistika z vesničky Zarnesti do sedla CRAPATURII (1640 m), přes CABANA CURMATURA a soutěsku PRAPASTIILE ZARNESTILOR zpět do Zarnesti, návrat na ubytování, večeře.5. den zájezdu:

Celodenní výlet, návštěva jednoho z pohádkových Drákulových hradů BRAN, kde údajně sídlil sám Dracula, pokračujeme do města BRAŠOV, prohlídka historického jádra s Černým kostelem. Večeře.6. den zájezdu:

Krásná turistika v „perle Karpat“ SINAIE, která ležící v nádherné přírodní scenérii Bucegijských hor, na VARFUL CU DOR, pěší přechod po hřebeni k pozoruhodnému skalnímu útvaru známému jako BABELSKÁ SFINGA, poté lanovkou do Busteni. Večeře.7. den zájezdu:

Po snídani odjedeme z Busteni do starobylého města SIGHISOARA, rodiště Vlada Tepeše Draculy, prohlídka starého města, noční přejezd přes Maďarsko a Slovensko do republiky.8. den zájezdu:

Návrat do ČR v dopoledních hodinách.
Cena zahrnuje
dopravu klim. busem5x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím6x snídani5x večeřiprůvodce
Cena nezahrnuje
vstupné, lanovky, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek
1lůžk. pokoj 3300 Kč (povinné při nedoobsazení)komplex. pojištění vč. storna zájezdu 280 Kč
Nástupní místa
30.07. - 06.08 odjezd J* + Jihlava, Bratislava

Přehled nástupních míst najdete ZDE
Podnadpis
POHODOVÝ TÝDEN V KARPATECH
Typ ubytování (např. Hotel ***, Stan ...)
hotel

GPS souřadnice nejsou dostupné.

Žádné recenze pro tento hotel.