Vyhledávání zájezdu
Dánsko - ostrovní království, krásy Jutského poloostrova - Dánsko

Dánsko - ostrovní království, krásy Jutského poloostrova

Dánsko

,Dánsko - ostrovní království, krásy Jutského poloostrova

Počet termínů:

0 termínů / 0 Last minute / 0 First minute

Strava:

-

Doprava:

- -

Počasí:

Dnes Počasí v Copenhagen - transparent 22°C


Označení ubytovací kapacity dle pořadatele: DÁNSKO - OSTROVNÍ KRÁLOVSTVÍ
Anotace
Zajímavý zájezd za poznáním Dánského království. Navštívíme Kodaň, královské zámky, přejedeme nejdelší visutý most Evropy Velký Belt, seznámíme se s památkami Vikingů a prozkoumáme krásy Jutského poloostrova až na nejsevernější výběžek k mysu Grener do vesničky Skagen s typickými žlutými domky. Cestou zpět nejstarší město Dánska, středověké Ribe.

Zájezd provází Lukáš Zedníček

Kodaň - Roskilde - Frederiksborg - Helsingør - Storebæltsbroen (Velký Belt) - Odense - Limfjord - ostrov Mors - Aggersborg - Hirtshals - mys Grener - Skagen - Aalborg - Lindholm Høje - Århus - Ribe
Program zájezdu
1. den zájezdu
Odjezd z ČR v podvečerních hodinách.

2. den zájezdu
V časných ranních hodinách nalodění na trajekt do dánského přístavu Gedser. Příjezd do KODANĚ. Celodenní prohlídka města, královský palác Rosenborg s korunovačními klenoty, palác Amalienborg, oficiální sídlo královské rodiny, královská garda s kožešinovými čepicemi, nejznámější socha Dánska Malá mořská víla. Procházka historickým centrem, kostely, budova radnice, starý přístav Nyhavn s barevnými hospůdkami a atmosférou starých časů. Návrat na hotel.

3. den zájezdu
Ráno odjezd do ROSKILDE, města založeného v 10. stol. Vikingy, první hlavní město Dánska, Staré město, velkolepá katedrála (UNESCO), Muzeum vikinských člunů. Přejezd k monumentálnímu zámku FREDERIKSBORG s rozlehlými barokními zahradami. Pokračujeme do Helsingøru, prohlídka hradu KRONBORG (UNESCO), kde se odehrává nejslavnější drama Williama Shakespeara - Hamlet. Večer fakult. ochutnávka dánských pivních speciálů (možnost výběru z cca 60 čepovaných piv), noční život Kodaně.

4. den zájezdu
Po snídani opustíme oblast Sjællandu a přes VELKÝ BELT (STOREBÆLTSBROEN), nejdelší visutý most v Evropě (17 km), spojující ostrov Sjælland a Fyn pokračujeme do ODENSE, rodiště Hanse Christiana Andersena, navštívíme jeho rodný dům, muzeum (rukopisy, pracovna aj.) nebo největší Dánské železniční muzeum (originály parních lokomotiv, modely aj.), ve volnu možnost návštěvy středověkého jádra města. Oblast SEVERNÍHO JUTSKA, zátoky a ostrůvky LIMFJORDU, OSTROV MORS – krásné scenérie fjordu, písečné duny a kulturní krajina dánského venkova.

5. den zájezdu
Pokračujeme dále na sever, prohlídka AGGERSBORG, jedinečná kruhová pevnost z dob Vikingů. HIRTSHALS, návštěva jedinečného akvária Severního moře, poté nejsevernější výběžek Jutského poloostrova – MYS GRENER, úchvatné pohledy na soutok dvou moří, krásné písečné pláže, duny, válečné bunkry, majáky. Na závěr dne městečko SKAGEN, s typickými žlutými domky. Odjezd na ubytování.

6. den zájezdu
Město založené Vikingy AALBORG, dopoledne prohlídka Starého města, radnice, katedrála, variant. Historické muzeum, Kunstmuseum s velkolepou sbírkou dánského a evropského moderního umění. Přejedeme k největšímu dánskému pohřebišti v LINDHOLM HØJE. Odtud do ÅRHUSU k návštěvě skanzenu Den Gamle By - typické kupecké dánské město. Na závěr nejstarší město Dánska, středověké RIBE, bludiště dlážděných ulic, hrázděné domy, radnice nebo nejmenší dánská hospůdka. Odjezd přes Německo zpět do ČR.

7. den zájezdu
Příjezd v ranních hodinách.
Cena zahrnuje

dopravu lux. klim. busemtrajekt Rostock – Gedser4x ubytování hotely – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím4x snídaniprůvodce

Cena nezahrnuje
vstupné, fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek
1lůžk. pokoj 3100 Kčkomplex. pojištění vč. storna zájezdu 250 Kč
Nástupní místa
23.07. - 29.07. Odjezd A, B + Teplice

Přehled nástupních míst najdete ZDE
Podnadpis
KRÁSY JUTSKÉHO POLOOSTROVA
Typ ubytování (např. Hotel ***, Stan ...)
hotel
Ikony pro web
oblíbené
Orientační ceny vstupného
Královský palác Rosenborg - zvenku bezplatně, vstup 105 DKK

Amalienborg 75 DKK + Klenoty 55 DKK

Christiansborg 40 DKK

Národní muzeum - zdarma

Muzeum vikinských člunů 130 DKK, skupina 110 DKK

hrad Kronborg 90 DKK, skupina 80 DKK

Aalborg historické muzeum 40 DKK, skupina 30 DKK

Den Gamle By 135 DKK


Doporučujeme min. kapesné na vstupné ve výši cca 800 DKK. Není podmínkou všechny vstupy a výlety absolvovat. Ostatní kapesné na individuálním zvážení.

GPS souřadnice nejsou dostupné.

Žádné recenze pro tento hotel.