Vyhledávání zájezdu
Antarktida - tučňáci císařští - Antarktida

Antarktida - tučňáci císařští

Antarktida

, ProgramAntarktida - tučňáci císařští

Počet termínů:

1 termín / 0 Last minute / 0 First minute

Strava:

Dle programu

Doprava:

letecky Praha

Počasí:Popis zájezdu

LOĎ ORTELIUS
Loď Ortelius byla postavena pro výzkumné účely Ruské akademie věd. Po dosloužení jako vědecké plavidlo prošla loď v letech nákladnou kompletní rekonstrukcí, tak aby splňovala všechny současné technické i bezpečnostní normy a zároveň vyhovovala expedičnímu charakteru zájezdu. Všechny kajuty mají příslušenství, většina dvoulůžkových kabin je vybavena palandami. Důležitým aspektem je ledoborná klasifikace UL1 / 1A, což lodi umožňuje pohyb v letním a podzimním období ve vodách zamrzlých jednoročním ledem.
Společné prostory: Salon s barem a knihovnou, z něhož je výborný výhled na scenérie na trase, restaurace, přednáškový sál, na venkovních palubách lodi lze rovněž pohodlně vychutnávat přírodní krásy po trase.
Technická data lodě: Délka 91 m, šířka 17,6 m, ponor 5,8 m, hrubý objem 4.575 t, pohon – 6 kombinované elektro-dieselové motory, max. rychlost 14,3 uzlů, ledoborná klasifikace UL1 (=1A) Posádka – cca 48 osob (dle obsazení), cestující – 116

Program zájezdu:

1. den ODLET Z PRAHY
Odlet do Ushuaii přes Buenos Aires.

2. den BUENOS AIRES - USHUAIA
Přílet do Buenos Aires, odlet do Ushuaii. Nocle h v Ushuaii.

3. den USHUAIA
Snídaně. Možn ost návštěvy národního parku Tierra del Fuego, nalodění na expediční ledobornou loď a plavba průlive m Beagle s měrem na jih.

4. - 4. den DRAKEŮV PRŮLIV
Plavba přes D rakeův p růliv. Během celé plavby probíhá na lodi popu lárně odborný program s polárnickou tematikou (přednášky, filmy, videoprojekce, odborné komen táře k navštíveným lokalitám, procesům, historii). Možno také pozorovat mořs ké ptactvo – několik druhů albatrosa (mezi nimi také největší létavý pták na světě albatros stěhovavý), buřňáka.

6. den ANTARKTIDA – WEDELLOVO MOŘE
Vplutí d o Wedellova moře, p ok ud podmínky dovolí, výsadek na Antarktickém poloostrově u Brown Blu ff. Během plavby Wedde ll ovým mořem se postupně mohou objevovat moh utn é ledové kry připomínající obrovské st olové desky – pro oblast na východ od Antarktickéh o poloostrova typický úkaz. Na mnohých by hravě přistály velké do pravní letouny, na některé by se bez pot íží vešlo město o velikosti Prahy. Dosud vůbec největší ledov á kra měla rozlohu 31.000 km2; byla tedy vět ší než Belgie.

7. - 7. den ANTARKTIDA – KOLONIE TUČŇÁKŮ CÍSAŘSKÝCH
Tyto dva dny jsou vyhrazeny na výsadek heliko ptéro u ke kolonii tučňáků c ísařských na ostrově Snow Hill Island. Dosažení kolonie je možné pouze pomocí helikoptéry, jejíž provoz je nicméně závislý na přírodn ích silách. Pokud příroda dovolí, kapitán najde vhodnou pozici pro zahájení výsadku ke kolonii tučňáků. Let t rvá cc a 15 minut (kapacita helikoptéry 6 osob). Mís to přist ání je vždy velmi pečlivě vybráno zejména s ohledem na nerušený život kolonie. Po přistání je proto nutné jít pěšky cca 45 min ut k vlastní kolonii. Poznámka: Vzhledem k odloučenosti lokality je provoz helikoptéry či konání výsadků bez záruky. Rozhodujícím faktorem jsou vždy aktuální povětrno stní a jiné podmínky a jedin ou prioritou je bezpečnost všech zúčastněných. O konání výsadku rozhodne vedoucí expedice či kapitán plavidla.

9. den ANTARKTIDA – OSTROVY WEDDELLOVA MOŘE
Pokud budou výsadky helikoptérou ke kolonii tuč ňáků císařských úspěšné, následují plánované výsadky na ostrovy ve Wed del lově moři nebo na Antarktic kém poloostrově. Na ostrovech Devil Island a Brown Bluff žijí dravé chaluhy, buřňáci a také tučňáci kroužkoví a oslí, kt eří ve srovnání s největš ími tučňáky císařskými dorůstajícími až 120 cm, vypadají maličcí. Na ostrově Vega Island je významná přítomnost sedimentů z období křídy a byly zde nalezeny mnohé velmi zachova lé zkame něliny p rehistorickýc h ještěrů. Na 2 km vzdáleném ostrově Jamese Rosse stojí č eská Mend elova polární stan ice. Pokud výsadky za tučňáky v den 7. a 8. nebudou úspěšné, násled uje tento den další pokus – výsadek na Snow Hill Island .

10. den ANTARKTIDA – HALF MOON ISLAND
Výsadek na ostrově Half Moon Island, kde se vyskytují tučňáci oslí a uzdičkoví, tuleni Weddellovi a rypouši sloní. Následně odpoledne poslední výsadek v zátoce Pendulum Cove na malém vulkanickém ostrůvku Deception Island.

11. - 11. den DRAKEŮV PRŮLIV
Plavba na sever Drakeovým průlivem.

13. den USHUAIA - BUENOS AIRES
Vylodění v Ushuaii, přelet do Buenos Aires. Nocleh v Buenos Aires.

14. den BUENOS AIRES
Prohlídka města, kde se zrodilo světoznámé tango, včetně ústředního náměstí Plaza de Mayo s katedrálou a prezidentským palácem, který díky své narůžovělé barvě dostal přezdívku Casa Rosada, nejširší ulice světa Avenidy de 9 Julio, Obeliskem republiky a budovou Opery a luxusní pěší nákupní zóny Avenidy de Florida. Nocleh v Buenos Aires.

15. den BUENOS AIRES
Snídaně. Volný den v Buenos Aires, večer představení argentinského tanga s večeří v národním stylu.

16. den ODLET Z BUENOS AIRES
Odlet z Buenos Aires.

17. den PŘÍLET DO PRAHY

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE

leteckou přepravu Praha – Buenos Aires – Ushuaia letištní a přístavní taxy lodní dopravu dle itineráře lodi na Ortelius ubytování v kajutě Twin Private s malým oknem a plnou penzí 3 noclehy v Buenos Aires se snídaní v hotelu 4* 1 nocleh v Ushuaii se snídaní v hotelu 4* program v Buenos Aires

CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE

spropitné a osobní útratu fakultativní výlety českého průvodce

Poznámka: vzhledem k expedičnímu charakteru cesty je program orientační a konkrétní trasa, její části nebo její pořadí se může měnit na základě aktuálních povětrnostních, ledových a jiných podmínek. Rozhodující slovo má vždy kapitán lodi.
Poznámka: každý účastník expedice zahrnujících lety vrtulníkem bere na vědomí, rozumí a souhlasí s podmínkou, že stran letů nelze jakkoli garantovat konání jednotlivých letů, letových sekvencí, nebo garantovat jakýkoli konkrétní počet letů. Rozhodující slovo má vždy kapitán plavidla a piloti helikoptéry.

GPS souřadnice nejsou dostupné.

Žádné recenze pro tento hotel.