Vyhledávání zájezdu
Alpské vodopády, soutěsky a Orlí hnízdo - Německo - Bavorské Alpy

Alpské vodopády, soutěsky a Orlí hnízdo

Německo » Bavorské Alpy

, Program starstarstarAlpské vodopády, soutěsky a Orlí hnízdo

Počet termínů:

0 termínů / 0 Last minute / 0 First minute

Strava:

-

Doprava:

- -

Počasí:Označení ubytovací kapacity dle pořadatele: NP Kalkalpen, zahrada Rakouska a ráj orchidejí
Ubytování
hotel* * * v Alpách ve výšce 1 650 m.n.m., 2 lůžkové pokoje s příslušenstvím
Katalog 1.den
1. den: odjezd z Prahy ve 23 h , svoz od 4 osob za 300 Kč: HK a Pa; za 400 Kč Br), transfer přes Rakousko
Katalog 2.den
2. den: cesta do přírodního ráje, ranní probuzení v soutěsce Dr. Vogelgesang Klamm, 2. nejdelší soutěska v Rakousku, cesta podél řeky i po schodech mezi skalními stěnami, peřeje, vodopády a horská květena nejrychlejší lanovkou Evropy do horského ráje Kalkalpen s lehkou turistikou po horských loukách,- Wurzeralm – zahradník by nevytvořil dokonalejší dílo… na kousku Alp květinový ráj, dojezd na ubytování v TAUPLITZALM (horský hotel ve výšce 1 650 m), fakult. večeře
Katalog 3.den
3. den: celodenní pohoda a turistika přímo od hotelu s různými variantami náročností na Tauplitzalm, alpské náhorní plošině se 6 jezery (12 tras od lehké skoro po rovině až náročné do 2 200 m n.m. v kombinaci s vláčkem taženým traktorem, s průvodcem i docela samostatně), přírodní zahradou alpinek a orchidejí na náhorní plošině 6 jezer; horská idyla, ráj pro botaniky i fotografy, variantně možnost celodenní turistiky na planiny Totes Gebirge, fakult. večeře, večerní pohoda v horách
Katalog 4.den
4. den: turistika v okolí ROβLEITHENU – vyvěračka Pieβling, největší krasový pramen Vápencových Alp, pohledy na překrásné jezero Gleinkersee; několik možných variant túry dle náročnosti, návrat do Prahy do půlnoci

CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí a dopravním podmínkám.
Pojištění
zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.

Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696

• pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč

• pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč

• úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)

• poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč

• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč
Základní cena zahrnuje
dopravu autobusem, 2x hotel v horách, 2x snídaně, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Základní cena nezahrnuje
fakultativní služby, lanovky a vstupné (55€) a vše, co není zahrnuté v odstavci Cena zahrnuje
Příplatky
1100 CZK jednolůžkový pokoj

950 CZK 2x večeře

128 CZK komplexní pojištění
Doprava
klimatizovaným autobusem vybaveným přehravačem DVD, o přestávkách prodej nápojů.

Upozornění: odjezdy a svozy z uvedených míst se uskuteční, pokud se sejde dostatečný počet zájemců. Trasy odjezdů se mohou změnit v závislosti na aktuální dopravní situaci.
Stravování
v ceně je 2x snídaně, za příplatek lze objednat 2x večeři o několika chodech podávanou v hotelové restauraci (nápoje nejsou zahrnuty do ceny večeře)
úvodni popis PROV
Turistický víkend plný květin v rakouském národním parku Kalkalpen, náhorní plošina se šesti jezery a všude plno barevných květin - horské azalky, alpíny i orchidejí, rozmanité možnosti turistiky.

GPS souřadnice nejsou dostupné.

Žádné recenze pro tento hotel.